Molio leverer solidt årsresultat

Molio har oplevet en pæn stigning i omsætningen. Det viser den erhvervsdrivende fonds årsrapport. Molio – Byggeriets Videnscenter lægger sig således i forlængelse af de gode konjunkturer, der også præger økonomien i byggesektoren som helhed.
People

Molio – Byggeriets Videnscenter er i fuld gang med at implementere sin strategiplan for 2018-20, som blev til efter sammenlægningen af bips og Byggecentrum ved dannelsen af Molio tilbage i 2016.

Molio har i 2018 haft fokus på at sætte den nye 3-årige strategi for 2018-2020 på skinner. Molio har mulighed for at realisere nye ambitioner for Byggeriets Videnscenter, og den proces er vi i fuld gang med.

Årsrapporten peger på de fire strategiske temaer, der sætter kursen frem mod 2020. Det er klare mål, om:

  • at der skal ske en markant stigning i omsætning, indtjening og rum for investeringer
  • at kendskabsgraden til Molios værdiskabende rolle i byggeriets værdikæde skal øges markant
  • at der indbygges mere synergi, digitalt fokus samt resultatorienteret salg og produktion i alle processer og produkter
  • at Molio holder fokus på læring, udvikling og resourser ved at være en kompetent og attraktiv arbejdsplads med stærke eksterne samarbejdsrelationer og resourser.

God soliditet og likviditet

Årets resultat skaber et godt grundlag for at nå disse mål. Molio har efter skat et overskud på 2,28 mio. kroner og har øget EBIT fra 3,1 % i 2017 til 4,3 % i 2018.

Molio har en god soliditet, som det fremgår af nøgletallene og en god likviditet, som det fremgår af pengestrømsopgørelsen.

Status for 2018 viser et økonomisk resultat som forventet i det første år af den 3-årige strategi, nemlig et overskud på mere end to mio. kroner.

Den gode soliditet og likviditet ser ud til fortsat at have medvind. Konjunkturerne lover godt for en lige så positiv udvikling i 2019. Der er dog en tendens til en udjævning for visse områder af byggeri og anlæg, men det er ledelsens forventning, at også 2019 vil levere et positivt resultat.

Ny administrerende direktør

Molio fik den 1. marts 2019 nyt ansigt udadtil og ny øverste chef, idet Christina Hvid tiltrådte og dermed får ansvar for den videre implementering af strategiplanen.

– Det bliver en meget inspirerende opgave at stå i spidsen for, siger Christina Hvid og understreger, at Molio er en vidensvirksomhed, der bør udvikles i samarbejdet med kunder og brugere i hele byggeriets værdikæde.

Hun forudser samtidig at emner som digitalisering og bæredygtighed vil komme endnu mere i fokus.

Se den fulde årsrapport for Molio 2018 her