Molio Magasinet

Molio Magasinet - Digitale ambitioner breder sig i branchen

Det gamle Nordea-hovedkontor på Christianshavn er under renovering og skal bygges om til luksushotel. Projektet er et digitalt pionerprojekt, som sætter alle involverede parter på prøve. For hvordan bygger man på en måde, som man aldrig har prøvet før?

IKKE ALT ER som det plejer på renoveringsprojektet med den smukke udsigt til Københavns kanal. Her er alle parter i byggeriet gået sammen om et digitalt pionerprojekt. Her er fysiske bygningstegninger svære finde, og al information skal være tilgængelig på 60 sekunder. Forventningen er, at projektet skal fungere som et digitalt flagskibsprojekt og styrke den digitale kultur på fremtidige projekter.

People

Bygherren efterspørger BIM

– Vi har vendt det hele på hovedet. Der er blevet lavet et clean cut, hvor vi siger, at det er slut med mange tegninger og traditionelle beskrivelser. Normalt er det den digitale BIM-model, der er supplement til tegningerne og beskrivelserne. Men her er det omvendt, og BIM er den bærende informationskilde. Det har vi aldrig været med til før, udtaler Mikkel Nygaard Rønne fra NCC.

Selvom NCC’s VDC Managers Lone Sand og Mikkel Nygaard Rønne er erfarne byggefolk med henholdsvis 28 og 13 år bag sig, er det første gang for dem begge, at BIM-modellen er omdrejningspunkt for hele det digitale setup og processen gennem hele værdikæden.

Selv i skuret på byggepladsen har BIM-modellerne erstattet fysiske tegninger. Byggeledelsen anvender nu primært BIM-modeller på PC og tablets i stedet for papir. Også bygherrerne efterspørger BIM-modeller i stedet for de fysiske tegninger, de normalt bruger. Fra projektets begyndelse har det været meldt klart ud, at det skulle være 100% digitalt.

– Før skulle man være heldig, hvis man havde en BIM-model, som blev taget seriøst af alle parter. Men her er BIM-modellen det gældende projektmateriale og helt centralt for alles arbejde. Det er ret vildt at opleve, fortæller Mikkel Nygaard Rønne om den digitale satsning.

Bygherre klæder sig på til fremtiden

Forhenværende direktør for Property Management hos ATP Ejendomme, Christian Hartmann, mener, at den digitale vej er en nødvendig fremtidsinvestering for dem som bygherrer. Det kan tiltrække kunder, sikre kvalitet, fremtidig drift og vedligehold samt styrke den bæredygtige profil på projekterne.

Normalt bruger vi 2D-tegninger som bygherrer, men nu skal vi også til at overgå til BIM og 3D. Vi skal være klar på fremtiden, og derfor er vi klar på BIM. Vi kan ikke afvige fra evolutionsspringet længere. Nu vil vi svømme ned i det digitale hav med de andre, fortæller han begejstret.

Digitalt flagskibsprojekt

Renoveringen af Strandgade 7, populært kaldet Ørkenfortet, er et af ATP Ejendommes projekter i forbindelse med deres store digitale satsning. Det er planen, at ejendomsselskabet skal have digitaliseret de fleste af deres ejendomme de kommende år. Og med hotel-renoveringen testes ambitionerne for alvor af.

– Vi har planer om at digitalisere 700.000 etage-m2 i den nære fremtid. I alt har vi en samlet portefølje på 1,6 mio m2, der planlægges digitaliseret over tid. Og der skal vi jo prøve nogle ting af, før vi går i gang med alt det, tilføjer Christian Hartmann.

Den digitale ambition hos ATP Ejendomme er i første omgang forbundet med store udgifter, som forventes senere hen at avle gevinst. Én af ATP Ejendommes større digitale investeringer har været at erhverve sig den mest opdaterede viden inden for digitalt byggeri og drift.

Nu har de udviklet en strategi, som de er godt tilfredse med. ATP bruger BIM-modellen fra NCC til selve renoveringsarbejdet og overgår derefter til Dalux FM i forbindelse med den efterfølgende drift. Og netop denne balance i overlevering fra projektering og udførelse til driftssystem er en disciplin, som ATP Ejendomme har arbejdet hårdt for at blive klar til.

Strandgade7 Aften 2000X1135

Digitalisering eller markedstab

Christian Hartmann forklarer, at det er nødvendigt for ATP Ejendomme som bygherrer, at de ligesom entreprenører og rådgivere er med på det digitale og har udviklet en selvstændig strategi på området. Det gør dem i stand til at stille krav til, hvordan byggeriet skal forløbe, og giver dem også en bedre position over for deres kunder. Christian Hartmann påpeger her vigtigheden af, at man som bygherre selv stiller præcise krav til IKT-aftalen. IKT danner grundlag for det digitale arbejde og definerer, hvilke digitale greb, der skaber værdi for bygherren.

Et område, hvor Christian Hartmann forudser store økonomiske gevinster ved at gå digitalt, er i omstillingen til anvendelse af projektweb (den database, som holder styr på alle dokumenter ved et projekt, og gør det nemt at dele dem). Han fortæller, at ATP Ejendomme derfor forventer at gøre brug af Dalux FM ved den efterfølgende driftsde

– Vi bliver bedre til at stille krav, fordi vi selv får et bedre indblik. Jeg tror, at anvendelsen af Dalux-platformen vil kunne spare os for rigtig meget økonomisk. Vi hører, at hele rådgiverdelen bliver mere smidig af at bruge Dalux. Jeg har hørt fra rådgivere, at man kan spare 15-20% ved Dalux Field i forbindelse med tilsyn og afleveringsforretning til bygherre. I virkeligheden vil det koste mange penge, hvis vi ikke foretager konverteringen. Det vil betyde markedstab. Vi vil have svært ved at indgå i samarbejde med rådgivere og entreprenører, for de er digitaliserede.

Hartmann og ATP har desuden forventninger om, at deres nye digitale tilgang fremover vil gøre projekter mindre skrøbelige og personafhængige, fordi al information er placeret i bygningsmodellen og derfor er tilgængeligt for alle.

– Hvis vi ikke er digitale, kan vi ikke sikre datasikkerhed. Vi kan ikke sikre, at vores viden er placeret i modeller og ikke personer. Og vi er for afhængige af, om det er Kalle eller Poul, der er på opgaven. Er vi til gengæld digitale, så er viden ikke personbåret og det er en enorm fordel, understreger Hartmann.

Branchen vil kræve BIM fremover

En af de centrale fordele ved de digitale bygningsmodeller er, at man kan visualisere byggeriet over for kunden, før det er opført. Det fremhæves af alle parter, og ATP Ejendomme opfatter det som et vigtigt værktøj i kundesammenhæng.

– Vi skal simpelthen kunne tilbyde digitale løsninger til vores kunder og kunne illustrere byggeriet for dem, før det er opført. Der er et hav af indblik, som kræver BIM. Det er centralt for, at vi også kan stå stærkt i fremtiden, siger Hartmann fra ATP Ejendomme.

Med digitale bygningsmodeller kan man fremlægge både form og funktion i designprocessen og ved det færdige byggeri, så alle forstår det. Det er en stor fordel for alle involverede parter - og det er svært at give afkald på, når man først har fået smag for det. Lone Sand fra NCC uddyber:

– Forhåbentlig vil rigtig mange parter fremover få en ubevidst digital afhængighed. NCC har truffet et bevidst valg  på dette projekt om, at alle parter på projektet skal rykke sig digitalt for, at det kan lykkedes. BIM-modellen giver nemlig helt nye visuelle og kommunikative muligheder for den enkelte part, og vi er helt overbeviste om, at hvis den digitale ambition lykkes, vil alle de gode folk, der har bidraget til projektet have udviklet et nyt sæt af kompetencer hver især. Det vil have en positiv effekt på nye projekter og medføre en højere digital ambition fremover, fortæller hun.