Molio Magasin

Krisen, der satte turbo på byggeriets digitalisering

Coronaepidemien har flere steder betydet, at digitale løsninger i byggebranchen er blevet realiseret med raketfart. Løsninger, man troede ville tage flere år at føre ud i livet, er klaret på få dage.

UDOVER DE OBLIGATORISKE, nye erfaringer inden for digital mødekultur, har dele af branchen gennemgået en digital transformation inden for branchespecifikke værktøjer, der er kommet for at blive. Brugen af VR og cloud-teknologi har vundet nye højder, og innovation og digital tilgang har fået en mere central plads. Topledere fra byggebranchen fortæller her om hvilke overraskelser og forretningsmuligheder, de er stødt på under den globale krise.

Hvad har corona betydet for det digitale arbejde hos Grundfos?

Corona har haft en positiv betydning for digitaliseringen, selvom vi har været udfordret på produktionsdelen. Vi arbejder på mange måder mere effektivt med online-møder, og så har de fysiske begrænsninger sat gang i en masse udviklingsprojekter. Fordi vi ikke kan møde vores kunder fysisk, har vi i stedet inviteret dem ind i vores virtuelle verden. Vi har sendt dem VR-headset og vist produkterne i virtual reality. Det har vi fået rigtig god feedback på.

Hvilke varer efterspørger jeres kunder i stigende grad?

Generelt har der vist sig en efterspørgsel på de digitale produkter under corona. For eksempel efterspørges vores IoT-sensorer, som man monterer på pumper. Ved hjælp af kunstig intelligens kan man se, om pumpen har brug for service.

Den type af værktøj bliver vigtigere for vores kunder. For du behøver ikke at rejse ud til pumpen, men kan besøge den on demand. Vi har også et produkt, der hjælper ledningsnettet til vandforsyning. Hvis der er en lækage eller en overbelastning, så kan vi visualisere det og reparere det. Og så har vi en digital tjeneste til at mindske energiforbruget i bygninger, hvilket også er et interesseområde under corona.

Når kun få mennesker går på arbejdet, så skal man kunne sænke energiforbruget af bygningerne on demand. Selvom corona jo har været her relativt kort tid, så kan vi allerede nu se, at der generelt er et øget fokus på, hvordan man regulerer temperatur og energiforbrug på distance.

Hvilke nye normer forventer du, at corona vil afføde?

Den store fremgang for onlinemøder er en positiv ting, som er kommet for at blive. Den skaber lighed mellem mødedeltagerne. Alle ser det samme og har samme information. Du kan nemt hoppe fra ét møde til et andet. Og så er du hjemme hos familien med det samme uden at have brugt CO2.

Vi forsøger at gå til det som en positiv ting. En stor mængde af arbejdet fremover bliver nok klaret hjemmefra. Tech-giganter som Google og Facebook spår, at 50% af deres medarbejdere kommer til at arbejde hjemmefra inden for 5-10 år.

Hvilken betydning har corona for din afdeling hos FutureLab?

Alt imens corona indtog verden, var vi ved at etablere FutureLabs nye, radikale innovationsenhed i Bjerringbro. Vi havde kun et par dage sammen, før vi var tvunget til at gå hjem. Så vi har skabt FutureLab online. Det har været en god måde at arbejde sammen. Selvom der er fordele socialt ved at sidde sammen, er der også gode ting ved at mødes online, og det med at række ud til kunderne i stedet for, at alle sidder samme, centrale sted, vil vi tage med videre. Vi skal være tættere på kunder, som jo er overalt i verden. Vi skal tale med mennesker fra Asien, Afrika og Amerika. Og der fungerer online møder perfekt.

Det positive ved corona er, at menneskeheden lærer at være mere ok med online og digitale værktøjer. Vi har sat mindre CO2-spor i denne tid, og det er positivt. Vi behøver ikke at rejse så meget fremover, som vi gjorde inden epidemien.

Hvad har corona betydet for jeres måde at arbejde digitalt?

Corona kom som et lyn fra en klar himmel. Pludselig skulle alle vores projekter sættes op til at køre effektivt hjemmefra. Systemer og hastigheder har fungeret, og alle fandt lynhurtigt gode måder at samarbejde både internt og eksternt. Det kom fuldstændig bag på mig, at vi kunne gøre det så hurtigt. Det var vores redning, at vi allerede var godt på vej, for vi kunne ikke have gjort det for bare tre år siden. Forrige år investerede vi i mobile og fleksible arbejdspladser, så alle medarbejdere nu har en kraftig bærbar PC. Desuden havde vi allerede interne kompetencer omkring digitale samarbejdsplatforme, selvom det ikke var generelt udbredt.

Hvordan har I opretholdt jeres internationale samarbejde?

60% af al vores arbejde på tegnestuen i København er projekter, der foregår uden for Danmark. I de projekter, hvor vi har samarbejdspartnere i udlandet, har vi jo tidligere rejst meget. Og nu har vi været tvunget til at få det til at fungere via Teams og Skype. Vi har haft ideudvikling og workshops uden at være fysisk til stede.
Corona har tvunget os til at udvikle nye måder at kommunikere. Vi har arbejdet med online-præsentationer, som er nærværende, selvom vi ikke er fysisk til stede.

Post-corona betyder det måske, at vi ikke behøver at rejse nær så meget. Nogle af opgaverne kan klares online, har vi erkendt. Men vi glæder os også rigtig meget til at kunne rejse ud igen og byde ind på nye opgaver!

Hvad er du særligt stolt af, at I har klaret under corona?

Jeg er mega stolt af, at vi vandt en stor opgave i Australien, lige inden hele verden lukkede ned. Det er lykkedes os at drive en kompliceret opstarts- og designproces på alle tider af døgnet med kunden i Australien og rådgivere på flere kontinenter – en proces, der var planlagt til høj grad af fysisk tilstedeværelse.

Hvilke nye arbejdsprocesser har corona åbnet op for?

Corona pressede os ud i en situation, hvor de digitale kompetencer blev et spørgsmål om overlevelse. Det har virkelig skubbet til vores innovationsarbejde og digitale tilgang. På bare få måneder har vi taget kvantespring i vores arbejdsgange, og som bonus åbner det for nye muligheder for at bruge vores data. Vi er blevet tvunget til at udvikle metoder til at drive forretningen, når man ikke kan mødes fysisk.

Vi har været sammen om den her udfordring hos Henning Larsen. Mange medarbejdere er kommet op med gode ideer og løsninger for, hvordan vi laver best practice, og diskussionerne har især været baseret på digitale udfordringer. Samarbejdet internt er blevet meget bedre, for vi har holdt sammen og brugt hinandens fagligheder på nye måder.

Hvordan har corona påvirket jeres arbejde?

Corona har betydet, at vi i den grad har udviklet os. Byggebranchen har jo heldigvis kørt på hele tiden, men under helt andre forhold, som vi har tilpasset os. Vi har derfor accelereret både vores samarbejde og anvendelsen af digitale værktøjer med bl.a. Skype og Teams. Nye, digitale tilgange har været afgørende for, at vores daglige arbejde har kunnet fungere, og i flere tilfælde er kvaliteten blevet løftet.

Hvilke nye, digitale tiltag har I sat i gang?

Corona har haft en positiv effekt på vores forretning. Vi er blevet bedre til at automatisere vores processer og har skabt nye ydelser. Inden for digital renovering har vi lavet udbudspakker, som ikke kræver, at man er til stede fysisk. Med montering af kamera med hjelm på en person, der filmer byggeriet, der skal renoveres, kan man rådgive hjemmefra og samtidig undgå at genere dem, der bruger bygningen. Der findes allerede teknologier, der kan scanne automatisk, men med kamera på en hjelm bliver billederne bedre. Det er en tilgang, der er helt ny og klart noget, vi vil fortsætte med.

Under corona har vi også set, at vi I stigende grad gør brug af digitale, branchespecifikke værktøjer som f.eks. 3D-modeller. Vi agerer jo udelukkende gennem vores digitale modeller, når vi ikke kan være sammen fysisk. Og derudover er vi blevet mere cloud-baserede. Alle vores data er nu gemt ude i skyen, og det skaber fleksibilitet og agilitet, for vi sidder jo med samarbejde på tværs af hele landet og folk fra tredjeverdenslande laver modeller for os. For at kunne agere agilt er det derfor super vigtigt, at vi har adgang til de samme projekter samtidig.

Hvad har den stigende digitalisering betydet for jeres medarbejdere?

Digitaliseringen har accelereret og givet et positivt skub til alle - også de, der ikke har været med før. Alle er blevet digitale, for ellers har det ikke kunnet fungere. Det, at folk har arbejdet hjemmefra, har i nogle tilfælde haft en positiv effekt, fordi det har givet arbejdsro, selvom andre har skullet hjemmeskole og agere børnehave. Men faktisk har vi visse steder oplevet, at vi har hævet produktiviteten i forbindelse med, at folk har arbejdet hjemme.

Hvad har overrasket dig ved omlægningen?

Vi har jo i flere måneder haft en verden, der har fungeret uden rejseaktivitet. Meget har kunnet ladet sig gøre hjemmefra - selvom det selvfølgelig også har vist sig nødvendigt med fysiske møder. Men jeg synes, corona er et eksempel på, at udefrakommende faktorer kan styrke den digitale front. Og det er det, jeg er allergladest for: At alle har taget det digitale til sig.

Hvad har corona betydet for jeres digitale arbejde?

I NCC arbejder vi i forvejen meget med branchespecifikke værktøjer som 3D-mo- dellering og udveksling digitalt. Så på den måde synes jeg ikke, corona har sat noget ekstra i gang. Men vi har holdt en masse møder digitalt over Teams i stedet for de fysiske og haft stor glæde af chatfunktionerne. Vores store leadership-konference i foråret blev også holdt på Teams i stedet for fysisk.

Hvilke udfordringer har corona haft for jeres digitale arbejde?

Det, vi har fundet ud af, er, at vores tekniske designere bliver udfordret, når de skal sidde hjemme og arbejde. For 3D-modellerne er så store, at de ikke kan køres på computeren hjemmefra, uden at det går meget langsomt. Vi sidder med en detaljerig model, som favner alle fag og discipliner. Det har givet os nogle udfordringer.

Hvad har overrasket dig ved de nye digitale arbejdsgange?

Det har overrasket mig, at vores produktivitet har kunnet holde sig, selvom folk har arbejdet hjemme og nogle har haft børn, der skulle passes samtidig. Vi har fået mere flydende arbejdstider, og nogle har siddet med tingene på skæve tidspunkter. Det har gjort os opmærksom på, at når vi er en del af nogle teams, skal vi være klare i kommunikationen om, hvordan vi hver især strukturerer arbejdsdagen.

Fremover vil vi være mere opmærksomme på at vælge mødestil ud fra, hvad det er for en type af møde, vi har med at gøre. Det digitale vil være til korte møder, hvor vi skal orienteres og beslutte ting.

Hvad er den mest positive historie ved corona?

Det har overrasket mig, at vores produktivitet indtil videre har kunnet holde sig oppe på trods af, at folk har været presset på hjemmefronten og ikke arbejdet fra kontoret. Vi har oplevet udfordringer med nogle få leverancer, men så har vi fundet nogle andre løsninger. Vores ordrebog var fyldt godt op inden krisen, så derfor er vi kommet godt igennem. Men jeg er spændt på, om vi vil opleve samme aktivitet fremover. Der er brug for, at det offentlige speeder processen op, så de offentlige byggeprojekter sættes hurtigere i gang, end det er tilfældet lige nu.

Hvordan har corona påvirket det digitale arbejde hos jer i Bygningsstyrelsen?

Corona har været lakmustesten på, om vi er klar til at arbejde helt digitalt. Under corona blev alle arbejdsprocesser pludselig meget forpligtede til at kunne foregå i det digitale univers. Heldigvis har det vist sig, at vi er rigtig godt gearede til at arbejde digitalt.

Hvilke nye forretningsmuligheder har corona åbnet op for?

Vi leverer jo kontorerne til statens institutioner. Nu er vi så rigtig mange, der har arbejdet hjemmefra i flere måneder, og det har langt hen ad vejen fungeret rigtig godt.

Når vi bygger fremtidens kontorer, skal vi se på, hvad det er, folk har savnet, når de har arbejdet hjemme. For det er det, kontorerne først og fremmest skal tilbyde.

Her er ingen tvivl om, at kontorerne fortsat har en vigtig rolle at spille i forhold til at sikre koordinering og videndeling, understøtte sociale og faglige netværk og være samlingspunkt for kultur og værdier i virksomhederne. Det kræver, at vores kontorer indrettes anderledes i fremtiden. Og måske kan vi nøjes med langt færre kvadratmeter.

Før i tiden sagde vi, at vi leverede kontorbygninger. Så begyndte vi også at levere Facility Management, og så sagde vi, at vi leverede arbejdspladser. Og med de erfaringer, vi har fået med hjemmearbejde, så må det forventes at komme til at spille en mere og mere aktiv rolle, også efter epidemien. Vi skal måske til at se på, om vi i virkeligheden leverer muligheder for at arbejde. Det kræver et tæt samarbejde mellem os, der leverer bygningerne og FM-ydelser, og så dem, der leverer den IT-infrastruktur, der gør det mere flydende arbejdsliv muligt.

Hvordan kommer jeres nye fokus til at udfolde sig i praksis?

Vi er i fuld gang med at prøve de her tanker af i praksis på os selv. Vores egne kontorer i Skanderborg og København er gået fuldt aktivitetsbaserede, hvor vi deles om en række faciliteter, der understøtter forskellige opgaver. Næste trin er at bruge vores egne erfaringer i vores arbejde med at sikre endnu bedre kontorer, hvor vi i øjeblikket er ved at udvikle et nyt knudepunkt på 30.000 m2 i Odense.

Der kommer vi til at se på, hvordan kontorerne skal tage form, så de bedst muligt kan understøtte den måde, vi kommer til at arbejde på i fremtiden. En udvikling, der måske er rykket fem år tættere på på grund af de erfaringer, vi har gjort os med corona-epidemien.