Molio Kurser

Molio skal styrke bæredygtigheden hos stor byggemarkedskæde

Molio har i samarbejde med den landsdækkende byggemarkedskæde XL-BYG designet et internt uddannelsesprogram til XL-Byg, som sikrer, at XL-BYG medarbejderes viden og kompetencer er helt opdateret, når det kommer til at vejlede privat- og erhvervskunder om bæredygtige byggematerialer.
People

I 2020 og 2021 har der været ekstraordinært travlt i byggebranchen. Bæredygtigt byggeri er samtidig for alvor kommet på dagsordenen, bl.a. med Folketingets aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri, som kom i 2021. Dét kan mærkes på efterspørgslen af byggematerialer der kan indgå i bæredygtigt byggeri.

Hvornår er et byggeri bæredygtigt?

Det er imidlertid ikke ligetil at afgøre, hvornår et byggeri er bæredygtigt, og hvad de enkelte mærkningsordninger og bygningscertificeringer kræver, for at et materiale kan anvendes i byggeriet, mener XL-BYGs kvalitetschef Hasse Krebs:

- Det kræver overblik og indsigt, og det er netop de kompetencer Molio Kurser skal udstyre XL-BYGs rådgivere med.

Korrekt rådgivning er afgørende

Ifølge Hasse Krebs kan det i sidste ende være afgørende for om en entreprenør er i stand til at afgive tilbud på en opgave.

- Hvis et tilbud ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, så det opfylder betingelserne, risikerer det at blive afvist. Det drejer sig derfor om at have tilstrækkelig viden om byggematerialers dokumentation og certificeringsordningers krav for at kunne rådgive kunderne korrekt, siger kvalitetschefen hos XL-BYG.

XL-BYG a.m.b.a.s administrerende direktør Thorbjørn Sejer Jensen uddyber:

- XL-BYG understøtter bæredygtigt byggeri, og vi har tusindvis af varer, der er godkendt til at kunne indgå heri. Det er vigtigt, at vi får forankret den viden i organisationen. Derfor tager vi sammen med Molio skridtet med at uddanne 100 rådgivere i bæredygtige byggematerialer.

Alsidigt kursus med bred anvendelse

Molio Kurser har i forvejen Danmarks største udbud af efteruddannelse indenfor bæredygtigt byggeri og her er henvendelsen fra XL-BYG blevet hilst velkommen.

- Vores samarbejde med XL-BYG er med til at sikre, at alle led fra start til færdigt byggeri får styrket vigtige kompetencer, siger Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingskonsulent, Molio Kurser, og fortsætter:

- Bæredygtigt byggeri er kompleks og kræver en høj grad af viden i alle led, og Molio Kurser kan byde ind med netop den viden, udtaler Bo Riisbjerg Thomsen.

Om kurset

Med kurset Rådgiver i Bæredygtige Byggematerialer bliver medarbejderne i XL-BYGs trælasthandler bl.a. rustet til at vejlede om, hvordan man bygger med materialer med et lavere klimaaftryk, og om hvordan lang holdbarhed og genanvendelse kan indtænkes fra starten.

Efteruddannelsen hos Molio Kurser afsluttes med en eksamen som udstyrer XL-BYGs rådgivere med et uddannelsescertifikat, der viser, at den pågældende medarbejder besidder kompetencer til rådgivning om bæredygtige byggematerialer.

 

Infoboks

Hvad indebærer certificering hos Molio Molio Kurser udsteder både diplomer og certifikater.

Et Molio diplom er et bevis på, at man har deltaget på et kursus eller en uddannelse hos Molio Kurser.

Et Molio Certifikat er et bevis på, at kursisten, som et led af et kursus eller en uddannelse hos Molio Kurser, har bestået en prøve eller eksamen, som verificerer et væsentligt kompetenceløft indenfor et afgrænset fagspecifikt område, og samtidig er i stand til at anvende de nyerhvervede kompetencer i praksis.

For at opnå titlen som ”Rådgiver i bæredygtige byggematerialer” skal XL-BYGs medarbejdere, i forbindelse med deres uddannelse hos Molio Kurser, bestå en prøve, hvor de skal svare korrekt på et række spørgsmål indenfor 12 delområder i bæredygtigt byggeri og byggematerialer.