Molios bestyrelse

Professor: Brancheværktøjer er særligt afgørende for grøn succes hos byggeriets SMV’er

SMV’er i hele byggeriets værdikæde spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. For at sikre deres succes er det vigtigt med fælles brancheværktøjer. Det mener Harpa Birgisdottir, Professor ved BUILD og bestyrelsesmedlem i Molio, der er meget optaget af klimakravene og den praktiske implementering af dem i byggeriet.
People

Det er meget udfordrende for mindre virksomheder at udvikle deres egne værktøjer til bl.a. livscyklusanalyse (LCA), som fra i år kræves i bygningsreglementet.

 

Derfor er fælles løsninger og brancheværktøjer afgørende for at hele branchens bredde kan overholde klimakravene i lovgivningen. Det mener Harpa Birgisdottir, Professor ved BUILD på Aalborg universitet og bestyrelsesmedlem i Molio.

 

”De færreste af de mindre virksomheder har ressourcer til at udvikle deres egne værktøjer, derfor er det megavigtigt med fælles løsninger som LCAcollect, LCAbyg og andre værktøjer. SMV’er udgør en stor del af den samlede værdikæde, så de klimabelastende tiltag kommer ikke til at rykke nok, hvis omkostningerne bliver en barriere for de mindre virksomheder,” siger Harpa Birgisdottir. 

 

Dataindsamling er den skjulte merværdi i LCAcollect

Harpa er optaget af byggeriets klimabelastning i sin forskning, og mener, at den største værdi i LCAcollect er både tidsbesparelsen ved dataindsamlingen samt den løbende dataindsamling, som branchen kan bruge til benchmarking, så de på sigt kan blive endnu bedre til at bygge klimaskånsomt.

 

Igennem sit arbejde med udviklingen af LCAbyg er hun også optaget af at sikre så ensartede LCA-beregninger som muligt i byggeri i Danmark og arbejde på at forbedre LCA-værktøjer.

 

”I dag er LCA mest noget, der vedrører nybyggeri. Jeg håber, at vi i fremtiden bliver bedre til at bevare vores eksisterende bygninger, så vi kan arbejde mere målrettet med klimaindsatser inden for det eksisterende byggeri. Lige for tiden er det noget, der fylder meget i vores forskning på BUILD, hvordan vi kan lave retvisende LCA-beregninger for både nybyggeri og renoveringer af eksisterende bygninger, samt fx sammenligninger af klimabelastningen mellem nybyg og renovering,” siger hun. 

 

Molio og ConTech Lab komplimenterer hinanden 

Det er vigtigt, at vi har et sted som Molio, der kan samle den faglige ekspertise på tværs af branchens virksomheder og øvrige aktører i digitale løsninger, som alle kan bruge, mener hun. 

 

”Molios rolle er at understøtte branchens behov indenfor bæredygtighed, produktivitet og digitalisering ved at facilitere samarbejde mellem aktører i hele værdikæden, så alle kan se sig selv i de løsninger, der bliver udviklet. Den eksperimenterende tilgang i ConTech Lab kan skabe stor værdi i samspil med Molio, der jo har en ret omfattende værktøjsportefølje, hvor ConTech Labs resultater kan implementeres,” siger Harpa Birgisdottir, og refererer til Molio strategi ”Sammen om Bæredygtig Udvikling”, som du kan læse mere om her. 

 

BUILD på Aalborg Universitet har også deltaget i flere pionerprojekter i ConTech Lab, bl.a. projektet om kortlægning af ressourcespild på byggepladsen gennem sensorteknologi. Det har udviklet sig til et større forskningsprojekt på BUILD, om hvordan man kan implementere miljøpåvirkningen fra byggepladser i klimakravene for branchen.