Molios bestyrelse

Byggeriets bæredygtige omstilling kræver samarbejde på tværs: Vi kan ikke flytte nok hver for sig

Samarbejde om fælles løsninger på tværs af byggeriets værdikæde er en forudsætning for, at branchen kan nå de ambitiøse klimamålsætninger. Derfor er initiativer, der samler og koordinerer indsatser, nødvendige. Det mener Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør i Per Aarsleff Holding A/S og bestyrelsesmedlem i Molio.

”For at den danske bygge- og anlægsbranche kan lykkes med at nå klimamålene, er det afgørende, at vi løfter i fællesskab og finder nye løsninger og metoder på tværs af branchens virksomheder og organisationer. Hver for sig kan vi næppe knække koden til mindre klimabelastende bygninger og infrastruktur,” siger Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør i Per Aarsleff Holding A/S og bestyrelsesmedlem i Molio.

Derfor har han høje forventninger til det tværgående initiativ ”Byggeriets Handletank for Bæredygtighed” og opdateringen af ”Klimapartnerskabet for Bygge- og Anlægssektoren”, der er koblet sammen, og som han selv er formand for.

People

”Selvom vi konkurrerer på en masse andre parametre til hverdag, vil vi nu sætte en fælles retning for den bæredygtige omstilling af erhvervet på tværs af særinteresser i de enkelte virksomheder,” siger Jesper Kristian Jacobsen og understreger, at det er vigtigt både for byggeriets værdikæde og samfundet som helhed.

Skabt i samarbejde mellem Molio og DI Byggeri

Byggeriets Handletank for Bæredygtighed blev stiftet i forlængelse af den Topleder Handletank, som Molio og ConTech Lab tog initiativ til at etablere i 2022.

Samarbejdet i den nye Handletank tager udgangspunkt i at opdatere anbefalinger fra Regeringens Klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren fra 2020, og videreføre de 12 anbefalinger fra Molios Topleder Handletank i 2023.

Molio tog initiativet som led i strategien ’Sammen om bæredygtig udvikling’, som fokuserer på et øget og stærkt branchesamarbejde. Molio vil bl.a. bringe de mange forskellige virksomheder, interessenter og aktører sammen om fælles brancheløsninger, der skal bidrage til øget effektivitet og bæredygtighed.

”Visionen er, at den danske byggebranche skal være forbillede for bæredygtigt byggeri i Europa – men som branche er vi på tværs af værdikæden nødt til at skubbe den bæredygtige omstilling op i gear for at nå i mål – og her kan Handletanken virkelig bringe os fremad,” siger Jesper Kristian Jacobsen.

Byggeriets Handletank for Bæredygtighed er et reelt strategisk forum, som over det næste år skal komme med yderligere forslag og input til, hvordan vi konkret kan accelere den grønne omstilling og bæredygtighed i byggeriet. Det skal til dels overleveres til regeringen og lede til konkrete handlinger og større fælles projekter på tværs af byggeriets værdikæde.

Første møde har skudt arbejdet i gang

Den 6. juni mødtes Byggeriets Handletank for Bæredygtighed for første gang og skød arbejdet i gang. ca. 50 topledere fra bygge- og anlægsbranchen tilsat yderligere ressourcepersoner fra branchen debatterede i workshops de centrale spørgsmål og løsninger der skal nedbryde barrierer i forhold til en mere bæredygtig og konkurrencedygtig bygge- og anlægssektor i Danmark.

I løbet af de kommende måneder sammensættes otte arbejdsgrupper af førende eksperter og ledende medarbejdere fra Handletankens virksomheder. Arbejdsgrupperne vil være indenfor overskrifterne:
Innovation og marked, Det offentlige som accelerator for bæredygtighed, Bæredygtig finansiering, Regler og rammer for grønt byggeri, Data og digitalisering, Samarbejde i byggeriet, Cirkulær økonomi og Biodiversitet.

Efter sommerferien mødes arbejdsgrupperne til en 24 timers bæredygtighedscamp, der skydes i gang i HUSET Middelfart.

”Jeg ser frem til det videre gode samarbejde med mine branchekollegaer i Handletanken. Sammen har vi en unik mulighed for at sætte massivt positivt aftryk på både klima, miljø og samfund. Og jeg ser frem til flere samarbejdsinitiativer fra Molio i fremtiden, der involverer og samler branchen om de store fælles dagsordener,” siger Jesper Kristian Jacobsen.