Molios bestyrelse

Molios bestyrelsesformand takker af

På det kommende bestyrelsesmøde senere i juni udtræder Molios bestyrelsesformand, Christian Listov-Saabye, administrerende direktør i MOE, af bestyrelsen. Molio siger stort tak for hans kæmpe indsats gennem de seneste 14 år som formand for bestyrelsen - først for Byggecentrum og senere Molio. Her fortæller Christian Listov-Saabye om de store omvæltninger i branchen og i Molio og om, hvorfor det har givet så god mening for ham personligt at lægge tid og kræfter i netop Molios bestyrelse.
People

Hvordan har branchen ændret sig i løbet af din tid som bestyrelsesformand i Molio?

Hvis jeg skal sætte et par overskrifter på de største forandringer, der har præget virksomhedernes vilkår i bygge- og anlægsbranchen, så ser jeg fire overordnede bevægelser.

For det første har der i halen af finanskrisen været en større konsolideringsbølge blandt branchens virksomheder, der har ændret markedet. Mange virksomheder er fusioneret med hinanden ikke bare inden for de traditionelle faglige discipliner, men i høj grad på tværs af disse. Vi har set en række fusioner mellem arkitekt- og ingeniørvirksomheder, der har givet virksomhederne nye kompetencer og interesseområder, men også nye behov. For det andet er virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen blevet langt mere internationale. Man agerer ikke længere kun i en dansk kontekst. Mange orienterer sig internationalt med internationale kontorer og samarbejdspartnere i en i forvejen kompleks byggeproces. For det tredje er bæredygtighed for alvor rykket ind på dagsordenen. Ambitionen om at bygge både effektivt og bæredygtigt er i høj grad katalysator – også for den digitale udvikling, som er den fjerde store bevægelse. Digitaliseringen har gennem årene radikalt ændret de værktøjer, vi bruger og den måde, vi samarbejder på. I dag handler digitalisering om at nyttiggøre alle de data, vi har, standardisere metoder og processer og skabe effektive platforme for det digitale samarbejde. Fokus er løftet fra udvikling og implementering af enkeltstående værktøjer og programmer, der kan løse specifikke, isolerede opgaver til at skabe platforme for  sammenhæng, kvalitet og effektivitet i det tværgående, digitale samarbejde.

Hvordan har Molios rolle i branchen ændret sig?

Molio har flyttet sig fra at være en virksomhed, der leverede forskellige produkter og uddannelser og med to store byggeudstillinger og et konferencecenter til at være en aktør, der også er med til at sætte dagsordenen i branchen. Vi har udviklet os til at blive en aktiv spiller, som naturligt bliver inddraget og som der lyttes til – både i organisationer og i styrelser – en samlende aktør i branchen, der er med til at drive udviklingen fremad i tæt fællesskab med andre.

Hvorfor har det været interessant for dig at være bestyrelsesformand i Molio?

Det har været interessant af flere grunde. Personligt tror jeg på, at vi bliver stærkere af at dele viden og data med hinanden. Det er, som jeg ser det, den bærende idé i en branche, hvor det er nødvendigt at samarbejde gennem hele værdikæden for at lykkes med en højere produktivitet og et mere bæredygtigt byggeri. Der er produkter, platforme og værktøjer, som vi som samfund vinder ved at udvikle sammen. Det har jeg altid troet fuldt og fast på og derfor har det givet god mening at bruge tid og kræfter i netop Molios bestyrelse. Både internationaliseringen og den bæredygtige dagsorden har blot forstærket vigtigheden af, at vi samler kræfterne, så vores fælles digitale værktøjer og platforme afspejler summen af det, vi i fællesskab ved og erfarer. Og så har jeg haft et rigtig godt og givende samarbejde både med den tidligere adm. direktør Jørn Vibe Andreasen og med den nuværende, Christina Hvid.

Hvilke større beslutninger i bestyrelsen er du mest tilfreds med at, I traf?

Fusionen mellem Byggecentrum og bips i 2016 har været den største og mest skelsættende beslutning i min tid som formand. Det var en nødvendig fremtidssikring af begge parter og en beslutning, der i høj grad har gødet jorden for, at Molio i dag så overbevisende kan indtage en samlende og udviklende rolle i branchen. Det gav selvfølgelig også udfordringer at fusionere en foreningsbaseret organisation med en forretningsbaseret. Men Molio har fået de muskler, der skal til og den rette cocktail af viden, værktøjer, internationalt udsyn og solid forankring i byggebranchen, som gør os til det, vi er i dag.

Senest har vedtagelsen af strategien Et Nyt Molio med Christina Hvid i spidsen, været et vigtigt og stort skridt i en retning, som sikrer, at vi er proaktive, samarbejdende og engagerede i at skubbe på digitaliseringen og bæredygtigheden til fælles fordel.

Hvordan vil du beskrive den virksomhed, som du nu overleverer til den nye formand?

Det er et stærkt Molio og et vigtigt Molio, der nu bliver givet videre til den nye bestyrelsesformand. Jeg er stolt af den virksomhed, vi er, og af den position, vi har gjort os fortjent til, og som vi fortsat skal forædle de kommende år, når branchen skal finde vej til et mere effektivt og bæredygtigt byggeri. Det glæder jeg mig til at se Molio være med til at drive fremover med en ny bestyrelsesformand i spidsen.