Beskrivelser

Ny beskrivelsesstruktur skal give bedre overblik over komplekst byggeri

Molios nye struktur i beskrivelsesværktøjet skal øge fleksibilitet, lægge grundsten for mere digitalisering, tage højde for funktionsudbud og fokusere på bygningsdelsbeskrivelser. Den nye struktur er klar til de første brugere i november 2021.

Den nuværende struktur er baseret på, at de enkelte arbejder er defineret ud fra fagdiscipliner. Men i praksis indgår der ofte bidrag fra flere fagdiscipliner i arbejderne. Derudover kan fagdisciplinerne også være sammensat forskelligt fra projekt til projekt. Derfor tager beskrivelsesværktøjets nye struktur højde for denne virkelighed.

People

Digital sammenhæng

Den nye struktur tager højde for, at informationer fremover kan udveksles digitalt og anvendes direkte af forskellige aktører i byggeriets værdikæde og af forskellige softwaresystemer. Samtidig skal informationerne kunne fungere sammen og parallelt med tekstformaterne (Word og PDF).

Funktionsudbud

Endelig tager den nye struktur højde for funktionsudbud. Det gør den ved, at beskrivelserne gør det muligt at specificere krav i forhold til såvel projektering som udførelse. 

Større produktivitet og bedre kvalitet

Beskrivelsessystemets styrke er bl.a., at den standardiserede opbygning med fælles basisbeskrivelser og brug af referencer, giver brugerne mulighed for at håndtere komplekse faglige problemstillinger. Problemstillinger som ellers vil være svære for den enkelte bruger at beskrive. Denne værdi fastholdes fremover i den nye struktur. Når en beskrivelse opbygges på samme måde fra byggesag til byggesag, bliver kommunikationen mellem de projekterende og de udførende entydig med en større produktivitet og bedre kvalitet til følge.

Fokus på bygningsdelsbeskrivelser

Fokus i den nye struktur er på bygningsdelsbeskrivelser, og strukturen er forberedt til, at der kan anvendes egenskaber, der i digital form er uafhængige af bestemte softwaresystemer. Data kan dermed let udveksles og bruges fra virksomhed til virksomhed.

I den nye struktur vil bygningsdelsbeskrivelser referere direkte til basisbeskrivelserne, dvs. der anvendes samme opdeling i kapitler i henholdsvis basisbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser.

Bygningsdelsbeskrivelserne indeholder de projektspecifikke forskrifter, herunder eventuelle tilføjelser og/eller afvigelser til den tilknyttede basisbeskrivelse. Bygningsdelsbeskrivelser relaterer sig således direkte til teksterne i basisbeskrivelserne.

Basisbeskrivelser – en tredobling

Basisbeskrivelserne indeholder de fælles forskrifter, der er alment gældende og uafhængige af de enkelte projekter.

Molio ønsker, at arbejdsområder og basisbeskrivelser fremover bliver mere målrettet end hidtil.

Hvor der før var 43 basisbeskrivelser, består den nye struktur af ca. 150 mindre basisbeskrivelser, som til gengæld vil blive væsentligt kortere, mere entydige og relevante for den specifikke bygningsdel. Det giver en mere direkte og lettere kommunikation fra de projekterende til de udførende.

Arbejdsbeskrivelse - fleksibilitet

En arbejdsbeskrivelse er et dokument, der specificerer omfang og forskrifter for et arbejde.

En arbejdsbeskrivelse består af de bygningsdele, der er relevante for arbejdet. Hermed bliver det muligt at sammensætte beskrivelser på en meget mere fleksibel måde, så beskrivelserne i højere grad skræddersyes til de enkelte projekter i en byggebranche, som igennem årene er blevet mere kompleks.

Der udbydes kurser om den nye beskrivelsesstruktur i februar/marts 2022.
Kontakt dp@molio.dk , hvis du vil have besked, når datoerne ligger fast. 

Artiklen er opdateret 28. oktober 2021.