Molios bestyrelse

Rambøll-chef bliver ny bestyrelsesformand for Molio

Ib Enevoldsen, administrerende direktør for Rambøll i Danmark, bliver ny bestyrelsesformand for byggeriets videnscenter Molio. Bestyrelsen har derudover fået tre andre nye medlemmer.
People

Molio, det samlende videnscenter for den danske bygge- og anlægsbranche, har peget på Ib Enevoldsen som ny bestyrelsesformand. Han afløser den 14. juni Christian Listov-Saabye fra MOE, der har været bestyrelsesformand siden 2008.

- Den danske bygge- og anlægsbranche har en fælles ambition om at skabe mere transparens i byggeprocesserne, øget produktivitet og ikke mindst et mere bæredygtigt byggeri. Men det produktive og bæredygtige byggeri kommer ikke af sig selv. Fælles digitale værktøjer, metoder og standarder på tværs af branchen fra design over projektering til opførelse og drift af en bygning spiller en væsentlig rolle for at arbejde både smartere, mere effektivt og grønnere sammen i en branche, hvor udgangspunktet f.eks. hos den lille håndværksmester og den store entreprenørvirksomhed er åbenlyst forskellige, siger Ib Enevoldsen og fortsætter:

- Molio er branchens vigtige samlingspunkt om fælles metoder og nye digitale samarbejdsformer på tværs af hele værdikæden i byggebranchen. Et sted hvor byggeriets parter sammen kan eksperimentere, lære og udveksle erfaringer blandet andet i regi af ConTech Lab, og ikke mindst også et sted, hvor den vigtige, praktiske implementering af fælles metoder sker, så vi sammen kan skabe fremtidens bæredygtige og produktive byggeri. Jeg ser meget frem til at bidrage til at understøtte det gode arbejde i Molio, så vi i fællesskab kan styrke dansk byggeris innovations- og konkurrenceevne,” siger Ib Enevoldsen.

Ib Enevoldsen er i forvejen bestyrelsesmedlem i Molio og har de seneste tre år været formand for Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og er hovedbestyrelsesmedlem i DI. Han er uddannet civilingeniør og ph.d. og har mere end 25 års erfaring som leder – senest som administrerende direktør for Rambølls danske forretning med 3.500 medarbejdere. Han har markeret sig i debatter og fora om klimaomstilling, bæredygtigt byggeri, Københavns udvikling, diversitet på arbejdspladsen og hvad Danmark kan gøre for at sikre højt kvalificeret arbejdskraft og sin konkurrencedygtighed.

Fokus på praktisk implementering, bæredygtighed, digitalisering og diversitet

Ib Enevoldsen forventer, at de vigtigste dagsordener for den samlede branche i den kommende tid bliver at reducere klimaaftrykket fra byggeprocesser og materialer, at øge digitalisering af byggeriets værdikæde og dermed fundamentet for et bedre byggeteknisk og forretningsmæssigt samarbejde, øget efteruddannelse så byggebranchen bliver klar til at udnytte de nye teknologier, der udvikles, og ikke mindst at få inviteret kvinderne bedre ind bredt i branchen og sat diversitet på dagsordenen:

- Der er utrolig mange vigtige dagsordener at tage fat på i Molio som samlende videnscenter for den danske bygge- og anlægsbranche, og det er glædeligt at se, at der er stor vilje i branchen til at tænke nyt og sammen skabe vejen til en stærkere og mere konkurrence- og bæredygtig branche. De gevinster, som vi som branche får ved at intensivere samarbejdet på tværs af værdikæder byggende på fælles standarder og metoder, dem høster vores kunder og samfundet også, og det glæder jeg mig til aktivt at bidrage til kommer til at ske, siger Ib Enevoldsen.

Christina Hvid, administrerende direktør for Molio supplerer:

- Jeg glæder mig over, at Molios bestyrelse får en formand med stor indsigt i byggeriets centrale behov og en passion for digitalisering og bæredygtighed. Ib Enevoldsen har lang bestyrelses- og ledelseserfaring, og han har en solid viden om de agendaer, som den danske byggebranche står overfor. Jeg ser frem til fortsat at samarbejde med Ib og den øvrige bestyrelse om at realisere Molios strategi og styrke den danske byggebranche.

Kort om Ib Enevoldsen:

• 57 år og uddannet civilingeniør og har en ph.d. fra Aalborg Universitet.
• 2015 -: Administrerende direktør for Rambøll i Danmark
• 2002 – 2015: Forskellige lederposter i Rambøll
• 1995 – 2002: Specialist i Rambøll
• Forfatter til 70 internationale forskningsartikler

Flere nye medlemmer af Molios bestyrelse

Der er flere nyvalgte medlemmer af Molios bestyrelse nemlig Jesper Kristian Jacobsen, Administrerende direktør for Aarsleff, Peter Munk, Bygningschef Aak Bygninger, Aalborg kommune og Harpa Birgisdóttir, Professor, Head of research group on Sustainability of Buildings at BUILD.

Molios bestyrelse er pr. 14. juni 2021 sammensat af følgende medlemmer: 

• Ib Enevoldsen, Administrerende direktør for Rambøll i Danmark (formand) (nyvalgt)
• Lars Coling, Administrerende direktør og partner i Holm & Grut Arkitekter (næstformand)
• Jesper Kristian Jacobsen, Administrerende direktør for Aarsleff (nyvalgt)
• Morten Alsdorf, Senior Digital Transformation Director i COWI
• Peter Munk, Bygningschef Aak Bygninger, Aalborg kommune (nyvvalgt)
• Per Mikael Åkesson, Market Director i VELUX Nordic
• Gunde Odgaard, Sekretariatsleder i BAT-Kartellet
• Harpa Birgisdóttir, Professor, Head of research group on Sustainability of Buildings at BUILD (nyvalgt)

• Lars Tangaa-Andersen, Projektleder Kurser (medarbejdervalgt)
• Tina Helbo, Kok i HUSET i Middelfart (medarbejdervalgt)
• Gunnar Friborg, Projektleder og standardiseringsspecialist (medarbejdervalgt)
• René Olsen, Produktchef prisdata (medarbejdervalgt)

Se bestyrelsen her

Om Molio

Molio er det samlende videnscenter for den danske bygge- og anlægsbranche. Det er branchens fælles og uafhængige sted for udvikling og etablering af fælles værktøjer, standarder og viden. Visionen er at bidrage væsentligt til udvikling og digitalisering af byggeri, anlæg og drift til gavn for branchen og samfundet. Molio har gennemgået en massiv transformation de sidste år med fokus på digitalisering, bæredygtighed og samarbejde på tværs af hele branchen fx digitale standarder og informationsinfrastrukturer.

Molio udvikler værktøjer til branchens virksomheder, sammen med branchens virksomheder og for branchens virksomheder, som hjælper med samarbejdet på tværs af værdikæden. Molios værktøjer, som er bredt brugt er bl.a.:

• prisdatabaser,
• beskrivelsesværktøjer,
• IKT-værktøjer og
• byggedata.

Derover tilbyder Molio kurser, uddannelser og konferencer samt ejer HUSET Middelfart med
konferencecenter og både indendørs og udendørs byggeudstilling.

I 2019 introducerede Molio et dansk chapter af buildingSMART som et datterselskab. Fokus i buildingSMART er udbredelse af åbne, internationale standarder, som understøtter tværfagligt samarbejde i byggeri, anlæg og drift.
Seneste initiativ er lanceringen af ConTech Lab som et samarbejde mellem Molio, Industriens Fond og Realdania på vegne af hele branchen. ConTech Lab er byggebranchens fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi på til at skabe fremtidens byggeri – et mere bæredygtigt og produktivt byggeri. ConTech Lab kobler dyb forståelse for processerne i et byggeprojekt med ny teknologi, og afprøver nye måder at samarbejde på i pionerprojekter