TRÆdagen2020

Ny forskning dokumenterer træbyggeriers effekt på bæredygtigheden

Ny forskningsrapport fra instituttet BUILD på Aalborg Universitet giver svar på, hvor meget brugen af træ i byggeriet kan fremme den bæredygtige omstilling af byggebranchen. Hør alt om rapporten og en række andre oplæg om træbyggerier på branchens store trækonference TRÆdagen 2020 den 7. december.

Klimaaftrykket fra dansk byggeri kan reduceres væsentligt, hvis vi bygger flere huse i træ. Det er den overordnede konklusion i Rapporten ”Anvendelse af træ i byggeriet – Potentialer og barrierer”:

– Vores beregninger viser, at hvis vi bygger 6310 boliger i 2030 som træbyggeri i stedet for konventionelt tungt byggeri, kan vi i forhold til 2019 spare 800 tusinde ton CO2, siger Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, BUILD, Aalborg Universitet, der både er en af hovedkræfterne bag rapporten og oplægsholder på Trækonferencen 2020 den 7. december.

People

Barrierer og konkrete løsningsforslag

Udover at beskrive potentialet beskriver rapporten også en række barrierer, som branchen selv oplever, samt konkrete løsningsforslag:

– Vores kvalitative undersøgelse viser, at der er en del oplevede barrierer fra branchen i forbindelse med bl.a. brand, lyd og udførelse. Vi vurderer dog, at disse barrierer kan overvindes med forskellige tiltag, som fx at gennemføre transparente fyrtårnsprojekter og udviklingen af præ-accepterede løsninger, siger Torben Valdbjørn Rasmussen.

I rapporten vurderes det blandt andet, at præ-accepterede løsninger og gode eksempler på træbyggeri er nødvendige for at fremme brugen af træ i byggeriet. Det kan bl.a. ske ved at myndighederne vælger at gennemføre gennemsigtige fyrtårnsbyggerier i træ og dele viden om såvel de økonomiske, praktiske, design- og udførelsesmæssige erfaringer med byggebranchen. Gennem fyrtårnsprojekter kan der ligeledes udvikles innovative løsninger, som også kan understøtte udviklingen af et uvildigt forsknings- og undervisningsmiljø inden for træ i Danmark.
Dette og meget mere er oplægget til TRÆdagen 2020.

Se det fulde konferenceprogram og tilmeld dig TRÆdagen 2020 her

Konference med sikker afstand

TRÆdagen afholdes i HUSET Middelfart, som er kendt for at overholde alle myndighedernes restriktioner til punkt og prikke gennem HORESTAs ”Safe To Visit” program. Både kursister og oplægsholdere har rost håndteringen.

Læs mere om HUSET Middelfart og om håndteringen af COVID 19 

FAKTA
Tilmeld dig TRÆdagen 2020

Læs rapporten Anvendelse af træ i byggeriet - Potentialer og barrierer

Rapporten formidler resultaterne fra et projekt, der har til formål at samle eksisterende viden om fordele og ulemper ved træbyggeri og at gøre status over omfanget af træbyggeri i Danmark. Ud fra denne status beskrives potentielle gevinster ved øget anvendelse af træ i byggeriet og de fordele og udfordringer, der kan være ved at øge brugen af træ i dansk byggeri.

Projektet er gennemført med afsæt i den grønne klimapulje – fremme af klimavenligt byggeri og med økonomisk støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.