Alle nyheder

Ny kendelse om MgO-plader offentliggjort

Nyhed fra Byggedata: Voldgiftsretten har afsagt endnu en kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader. Med parternes godkendelse kan kendelsen nu læses i anonymiseret form.
People

Sagen omhandlede en tvist om berettigelsen af et krav om betaling af erstatning af udgifter til afhjælpning af mangler ved opsatte MgO-plader som vindspærre og facadebeklædning i forbindelse med et offentligt støttet renoveringsprojekt.

Projektet indebar bl.a. udskiftning af facadeelementer på en boligbebyggelse (23 boligblokke i 3 etager, samt kælder) i perioden 2013-2015.

Læs hele kendelsen her.