A115

Ny klarhed over ydelser og leverancer på installationsområdet

De første indholdsoversigter og arbejdstekster er allerede i fuld gang til den kommende A115 Tekniske Installationer. En publikation som branchen har efterspurgt og som skal skabe klarhed i ydelser og grænseflader inden for installationsområdet. Og det er der brug for, siger blandt andre Dan Bomholt Andersen, MOE, som er en del af projektgruppen bag publikationen.
People

Forrest venstre: Flemming Holst (projektleder), Dan Bomholt Andersen, Robert Erik Schnipper, Michael Kranker, Emil Hørlyck. Forrest højre: Martin Ryder, Tristan Vesti Nielsen, Christian Rueløkke.
Ikke på billedet: Frederikke Gludsted.  

Kompleksiteten på installationsområdet er steget. Samtidig er området præget af manglende samprojektering både når det gælder planlægning, udførelse og drift. Og det giver fejl og deraf følgende tvister på tværs af samarbejdet. Derudover er installationer også ofte dyre at drifte og dyre at tilpasse og få til at yde det, de skal.
Derfor udgør installationsområdet en større og større udgift for branchen. Det skal der nu gøres noget ved i form af en publikation - A115 - hvor man kan få hjælp til at skabe klarhed over, hvem der leverer hvad:

- Der er et stort behov for hjælp til at skabe klarhed omkring grænseflader og fordelingen af ydelser, så de tekniske ydelser og leverancer bliver entydigt defineret på tværs af værdikæden. Når A115 er færdig får branchen en systemisk metode og praksis for at fastlægge netop dette, siger Dan Bomholt Andersen, MOE, som er med i projektgruppen bag publikationen.
- Branchen har på nuværende tidspunkt ingen systematisk metode, der kan bruges til at definere de enkelte aktørers ansvar og opgavefordeling gennem projektprocessen og dermed sikre en korrekt integration af installationssystemerne. Men alle kan se, at det har vi brug for, og i den sammenhæng har det været naturligt at pege på Molio, som den drivende og samlende kraft, der kan få det til at ske, siger Søren Brøndum, direktør i Byggeri Rambøll.
- Vi er først og fremmes glade for, at det nu ser ud til at lykkes at give branchen et værktøj, der vil gøre installationsområdet nemmere at håndtere. Dernæst er vi glade for, at branchen har valgt Molio til at drive processen bag A115 og at lade den være en naturlig del af Molios palette af IKT-værktøjer, siger Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio.

5 aktører finansierer A115

5 aktører er gået sammen om finansieringen af A115. De fem aktører er den filantropiske forening Realdania, Rambøll Fonden, Niras Fonden, MOE og Molio. Projektgruppen er allerede i fuld gang med at udarbejde indholdet og det ser lovende ud:

- A115 publikationen vil give tydelige anvisninger for, hvorledes ydelsesfordelings- og grænsefladestyringen bliver adresseret og fastlagt. Dette gøres via ydelsesfordelingsmodeller for projekteringssamarbejde der anvendes både i forbindelse med planlægningen og udførelsen af de tekniske installationer. Modellerne vil være faste og kan anvendes til forskellige projekt- og udbudsscenarier, så de tværfaglige grænseflader og samarbejdsprocesser bliver fastlagt gennem hele processen, siger Flemming Holst, Rambøll

A115 Tekniske Installationer forventes at være færdig ultimo 2023 og vil blive en del af Molios IKT-værktøjer.

FAKTA

A115 Tekniske Installationer skal supplere YBL18, så ydelserne og leverancerne fra kontraktindgåelse til aflevering er fastlagte, detaljerede og hænger sammen på tværs af projekter, faser og aktører.

A115 Tekniske Installationer skal bestå af:
• Del 1 - Introduktion
• Del 2 – Vejledning
• Del 3 – Modelbeskrivelse
• Del 4 – Bilag

Projektgruppen bag A115 Tekniske Installationer er:
• Flemming Holst, Rambøll
• Christian Rueløkke, Niras
• Dan Bomholt Andersen, MOE
• Emil Hørlyck, Signifly
• Frederikke Gludsted, BYGST
• Martin Ryder, NCC
• Michael Kranker, Siemens
• Morten Guldner, Siemens
• Robert Erik Schnipper, COWI
• Tristan Vesti Nielsen, NCC

Indtil nu har projektet fået støtte af:

• Realdania 
• Rambøll Fonden
• MOE
• Niras Fonden
• Molio