ConTech Lab

Konklusion: Byggeriets bæredygtige teknologier er her allerede

ConTech Lab har kigget nærmere på sammenhængen mellem teknologi og bæredygtighed i rapporten Digitalisering som middel til en bæredygtig byggebranche. Det har bl.a. ledt til en række anbefalinger, som kan fremme bæredygtighed inden for byggeri.

Rapporten er udarbejdet af ConTech Lab på baggrund af interviews med en række af branchens frontrunner-virksomheder. I rapporten konkluderes det, at en væsentlig del af byggeriets bæredygtighedspotentiale kan løses med eksisterende modne teknologier.

Rapporten giver indblik i, hvordan bæredygtighed kan øges i praksis i bygge- og anlægsbranchen, samt hvordan eksisterende teknologier og digitale løsninger kan være med til at lette og effektivisere byggeriets arbejde med bæredygtighedsopgaver.

Download rapporten her

Se webinar om rapportens konklusioner her

People

Kun få udnytter teknologipotentialet

En af rapportens hovedkonklusioner er, at de eksisterende teknologier, som har potentialet for at øge bæredygtighed, kun benyttes af et fåtal af bygge- og anlægsbranchens aktører eller ikke benyttes på den mest hensigtsmæssige måde. Det er krævende at bygge bæredygtigt og en opgave, som udfordrer virksomheder i alle led af værdikæden.

De primære årsager til den manglende udbredelse af teknologier til at løse bæredygtighedsopgaver er, at mange virksomheder ikke har de fornødne digitale kompetencer eller ikke prioriterer den nødvendige tid til at sætte sig ind i, hvordan teknologierne kan implementeres optimalt i byggeprocessen.

Teknologierne er klar til brug

Budskabet fra ConTech Lab er klart: Teknologierne er der, og de er klar til brug. Vejen frem indbefatter bl.a., at branchen i fællesskab ser på, hvordan teknologierne kan bruges. Det kræver, at de digitale kompetencer løftes hos bæredygtighedseksperterne, og at bæredygtighedsniveauet hæves hos de digitale eksperter. Uanset om det er robotteknologi, sensorer eller Generative Design, så er der allerede i dag mange muligheder for at introducere nye måder at løse bæredygtighedsopgaverne på.

Der er også oplagte potentialer at indfri på den korte bane ved at indtænke driften af bygningerne. Der er generelt et stort fokus på bæredygtighed fra idé til udførelse og aflevering, men der er tendens til at se bort fra det enorme potentiale, der ligger i at øge bæredygtighed i forbindelse med drift, nedrivning og renovering. Her kan modne teknologier, så som sensorer og robotter optimerer processer, minimere spild og øge cirkularitet.

Fokus på moden teknologi og pionerprojekter

Rapporten illustrerer behovet for at udbrede kendskabet i byggebranchen til modne teknologier, der allerede nu kan løse bæredygtighedsopgaver. ConTech Lab ønsker med rapporten at sætte fokus på modne teknologier og implementeringen af dem i byggeprocessen. Det vil bl.a. ske via en række pionerprojekter i samarbejde med byggebranchen med fokus på bæredygtighed og på, hvordan moden teknologi kan implementeres i praksis. Resultaterne af projekterne bliver tilgængelige via ConTech Labs hjemmeside og gennem samarbejde med branchens initiativer og organisationer.

Solidt sigte på anvendelighed og hele branchens interesse

Ifølge rapporten er der et behov blandt virksomhederne i byggebranchen for at få et overblik over, hvilke teknologier der findes til at løse bæredygtighedsopgaver, hvordan disse teknologier kan anvendes og hvordan teknologierne kan implementeres i byggeprocessen. ConTech Lab er i gang med at udvikle et økosystemet, der giver et overblik over tech-virksomheder, som understøtter bæredygtighedsopgaver. På denne måde er visionen, at barrieren overfor teknologier nedbrydes, og potentialet ved brug af teknologier italesættes og udbredes i byggebranchen.

Download rapporten her

Anbefalinger på baggrund af rapporten

  • Det er hensigtsmæssigt for virksomheder i byggebranchen at gennemgå deres byggeprocesser og sikre, at bæredygtighed bliver integreret samt undersøge, hvordan nyere teknologi kan bidrage til at understøtte bæredygtighed.
  • Digitale kompetencer skal løftes hos bæredygtighedseksperter og omvendt skal bæredygtighedsniveauet løftes hos digitale eksperter, så de i fællesskab kan skabe bedre løsninger.
  • Som virksomhed kan man med fordel undersøge, hvilke teknologier som passer til den enkelte bæredygtighedsopgave for at opnå mest muligt værdi samt ensartethed. Dette gælder især for simuleringer.
  • Bygherre og forbruger skal tage et øget ansvar og efterspørge øget bæredygtighed med målbare krav og definitioner.
  • Byggebranchen har brug for fælles standarder for at kunne ensarte tilgangen til bæredygtighedsopgaver og kunne sammenligne data i forhold til dataudveksling og dokumentation.
  • Byggebranchen skal i fællesskab se på, hvordan moden teknologi som Generative Design, IoT-sensorer, Robotteknologi, 3D-print og materiale- og bygningspas kan bruges og implementeres i byggeprocessen for at opnå mere effektivitet.
  • Når byggebranchen udvikler løsninger inden for materiale- og bygningspas, er det vigtigt at undersøge fremtidssikret teknologi, da det er data, der skal lagres og benyttes igen efter mange år.
  • En part i byggebranchen skal holde overblik over de mange nye løsninger, der kommer med tiden samt formidle dem til branchen, så de er implementerbare.

Kontakt ConTech Lab for mere info

Mayes Ali, ConTech Lab - en del af Molio
Teknologichef
ma@molio.dk | 51 30 32 06

Frederik Krogsøe, ConTech Lab - en del af Molio
Projektleder
fk@molio.dk | 61 55 51 45

Artikler