Udbud med mængder

Ny rapport giver anbefalinger til effektivisering af udbud i byggeriet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udsendt pressemeddelelse om en helt ny rapport med tre anbefalinger til en ny fælles praksis inden for udbud med mængder. Molio har udarbejdet rapporten i samarbejde med Bygherreforeningen.

En ny rapport afdækker byggebranchens udfordringer med udbud med mængder og giver tre anbefalinger til en ny fælles praksis, som kan understøtte en effektivisering af byggeriet.

Hent hele rapporten 'Udbud med mængder 2020' 

udbud med mængder

Siden årtusindskiftet har der været en større indsats for at digitalisere byggeriet og udbrede brugen af digitale bygningsmodeller (BIM). Udbud med mængder er et område med stort potentiale for effektivisering, hvis man formår at udnytte data fra BIM.

Udbud med mængder betyder, at bygherre i udbudsmaterialet angiver mængderne på materialer og ydelser samt de informationer, en entreprenør har brug for til prissætning af arbejderne. Det kan f.eks. være data om, hvor højt arbejdet på en bygningsdel foregår.

Hensigten er at øge konkurrencen på pris på materialer og arbejdets udførelse og mindske betydningen af evnen til at opmåle og fastlægge mængder. Det giver alt andet lige lavere transaktionsomkostninger og dermed lavere pris på byggeriet.

Potentialerne til trods er det endnu ikke lykkedes at etablere en fælles praksis for udbud med mængder. Som led i Strategi for digitalt byggeri fra januar 2019 har Molio og Bygherreforeningen nu udarbejdet en rapport for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania, som både belyser branchens udfordringer med udbud med mængder og de fællestræk, der gør sig gældende for de tilfælde, hvor det virker.

Rapporten adresserer bl.a. udfordringer med at placere ansvar for mængderne og det manglende teknisk fælleseje på området. Den giver tre anbefalinger til branchen:

  • Find løsninger for hvert fag, der tager udgangspunkt i fagets specifikke opmålingsregler, produktkataloger, vilkår og betingelser
  • Udbudsmaterialet skal og kan forenkles og forkortes
  • Ikke alle udbud egner sig til at have mængder med på tilbudslisten, bl.a. tidlige udbud, ved entreprenør- og leverandørprojektering og i komplekse udbud

Rapporten er skabt på baggrund af interviews og en nøje analyse af udbudsmaterialet fra syv cases, som både belyser traditionelle udbud med mængder og cases, hvor mængder forekommer i nyere kontraktformer med samarbejdsaftaler, strategiske samarbejder, m.v.

Endelig ser rapporten også på praksis i andre lande.