Aftale og kommunikation

Ny revision af Molio måleregler: Opdateres for at imødekomme behov fra avancerede brugere

Bygge- og anlægsbranchens fælles regelsæt for opmåling er udkommet i en ny og forbedret revision, Molio måleregler (A310). Der er nu tilføjet unikke løbenumre til databladene, fortæller Tore Hvidegaard, 3dbyggeri, der har stået for arbejdet med seneste revision.
People

Molio måleregler er sat i verden for at sikre at fejl i opmåling af antal, længder, areal og volumen opdages og rettes ved skrivebordet fremfor på selve byggepladsen.

Fejl i opgørelser overfor de fysiske dimensioner på dele af et byggeri sker oftest som følge af brister eller misforståelser i kommunikationen mellem de de forskellige aktører på et byggeri.

Der er netop lavet en ny revision af Molio måleregler baseret på brugererfaringer, der sikrer mulighed for at kommunikere om mål med endnu større præcision end tidligere.

”I byggeriet vil alle gerne gøre deres arbejde ordentligt og have god dialog. Måleregler er et udgangspunkt for god og retvisende kommunikation mellem parterne på et byggeri, der er med til at sikre, at parterne ikke går fejl af hinanden, da byggerier skal planlægges meget præcist på mål,” siger Tore Hvidegaard, adm. direktør i 3dbyggeri, der har udarbejdet seneste revision af A310 og til dagligt beskæftiger sig med rådgivning om digitalisering for bygherrer og materialeproducenter.

Tore Hvidegaard Grå Baggrund

Ved en tidligere revision blev der pillet noget fra på A310 for at imødekomme de mindre avancerede brugere af værktøjet. I nyeste revision bliver noget af det tilføjet igen, men med større fleksibilitet, så både nye og erfarne brugeres behov tilgodeses.

”Der er tale om et produkt, som i forvejen var godt og bredt anvendt, men nu er blevet raffineret yderligere, så det både imødekommer behovene fra den gængse og de mere avancerede brugere,” siger Tore Hvidegaard.

I projekteringen vil rådgivernes aftaler for opmåling typisk fremgå af projektets IKT-procesmanual.

Du får adgang til Molio måleregler med et abonnement på Aftale og kommunikation, der giver adgang til i alt 14 værktøjspakker med standarder for det digitale samarbejde i byggeriet.

Du skal være opmærksom på, at Molio måleregler forholder sig til mål og derfor ikke må forveksles med, hvad mængderne indeholder, eller hvilke ydelser der er tilknyttet de mængder. Den tillægsinformation skal fremgå andre steder i projektmaterialet, fx i bygningsdelsbeskrivelserne.

Om Molio måleregler

Molio måleregler giver de enkelte organisationer på et byggeprojekt en fælles tilgang til, hvad et givent mål udtrykker og hvordan det opgøres i forhold til fx:

  • de mål, der angives på tegninger
  • de mål, der angives i og udtrækkes af bygningsmodeller
  • de mål, der videreformidles til den udførende produktion, samt
  • de mål, der danner grundlaget for opgørelse af mængder.