A104 Informationshåndtering

Opdateret branchestandard for mappestruktur og filnavne er udkommet

Mange timer spildes på at fremsøge dokumenter, mapper og tegninger i en byggesag. Hvorfor? Fordi det er komplekst at udvikle et filnavngivningssystem, som er entydigt og anvendeligt på tværs af byggesagen og som rummer alle typer filer og dokumenter. Publikationen A104 Informationshåndtering giver branchen netop dette. Et navngivningssystem, som gør alle dokumenter unikke og dermed nemme at finde.
People

A104 Informationshåndtering (tidligere Dokumenthåndtering) er netop udkommet i en ny, opdateret version. A 104 er bygge- og anlægsbranchens standardiserede metode for strukturering, navngivning og styring af dokumenter, filer, tegninger og mapper. Den beskriver, hvordan du kan opbygge en byggesags mappestruktur med en navngivningsnøgle til tegninger, filer, dokumenter mv., der sikrer entydighed i filnavngivningen, både internt i den enkelte virksomhed og på tværs af projekter og samarbejdspartnere.

I praksis er A104 er baseret på en række lister med bogstavkoder, som du danner din filnavngivning ud fra og som gør det muligt for alle i byggesagen at foretage specifikke, dybdegående søgninger i alle sagens filer og filtyper; dokumenter, tegninger, kontrakter og meget mere.

Her kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål.

Hvorfor er A104 vigtig?

Formålet med A104-publikationerne er at understøtte bygge- og anlægsbranchens håndtering af dokumenter, filer, tegninger og mapper, så virksomheds- og projektorganisationer kan bevare en genkendelighed på tværs af aktører og branchen som helhed. For at opnå dette indeholder A104-publikationerne en struktur til klassificeringen og navngivning af den information bygge- og anlægsbranchen oftest benytter. Dermed skabes dermed genkendelighed på tværs af virksomheder og projekter, og der skabes et produktivt og omkostningseffektivt system.

Hvad er fordelen ved at bruge A104?

Der er en række fordele ved at bruge A104

• Den sikrer, at struktur for både egenproduktion, arkivering og udveksling af dokumenter og information kan ske på et fælles defineret grundlag
• Gør det nemt og tidsbesparende at genfinde information og dokumenter gemt efter fælles principper
• A104 metoden er i dag implementeret i adskillige dokumenthåndterings-systemer
• Begreberne i A104 findes også på engelsk, og kan dermed benyttes internationalt
• Den er baseret på struktur og principper som matcher internationale standarder, hvilket er med til at fremtidssikre og gøre løsningen mere digital implementerbar.

Hvad indeholder A104?

A104-publikationerne består af følgende publikationer og er tiltænkt som en samlet enhed, hvor publikationerne supplerer hinanden:

• A104 Vejledning 
Vejledningen indeholder en beskrivelse af de metoder, der kan benyttes til styring og navngivning af dokumenter, filer tegninger og mapper, herunder metadata, og versionsstyring. Vejledningen indeholder derudover en beskrivelse af de overvejelser, man bør gøre, inden et arkiveringssystem eller en arkiveringsmetode vælges.

• A104a Værdilister
Værdilisterne benyttes til at klassificere og navngive indholdet i dokumenter, filer tegninger og mapper for A104. De er samlet i dette dokument og opdelt i følgende 17 lister:
Afbildningstype, Dokumentation, Enterprisetype, Etage, Fagdiscipliner, Fase, Filtype, Indholdstype, Informationsniveau, Kontraktlig organisation, Metadatasæt, Procestype, Rolle, Stade, Status, Vidensområder og Virksomhedstype.

• A104b Eksempelsamling
Eksempelsamlingen indeholder eksempler på, hvordan metoderne fra A104 Vejledning og listerne fra A104a Værdilister kan anvendes i praksis. Eksemplerne inkluderer brug af metadata på mappestrukturer samt til dokument-, fil- og tegningsnavngivning.

• A104c Paradigme
Paradigmet er en ZIP-fil indeholdende mappestrukturerne fra A104b Eksempelsamling samt regnearket ’A104c Tema’ med eksempler på temalister for materialer og klassifikation med CCS og CCI.

Hvem står bag A104?

A104 Informationshåndtering er en opdateret version af den tidligere A104 Dokumenthåndtering. Publikationerne er udformet på baggrund af den brugerfeedback vi har modtaget siden den tidligere udgivelse, og er udviklet i samarbejde med branchen. En projektgruppe bestående af bl.a. bygherre, ingeniører og arkitekter har med afsæt i standarderne ’DS/EN 82045’ og ’DS/EN ISO 9000:2015’ behandlet alle indkomne kommentarer, og i kombination med høringskommentarerne samlet en udgivelse som henvender sig til bygge- og anlægsbranchen som helhed.

Hvad er Molios rolle?

Molio har faciliteret og finansieret udviklingen af A104 Informationshåndtering og står for udgivelsen af publikationerne. De indgår alle i et abonnement, Aftale og kommunikation, hvor du som abonnent får adgang til en lang række publikationer, som er centrale for IKT og det digitale samarbejde.
Læs mere om, hvad abonnementet indeholder

Hvordan får jeg mere viden om A104?

Hvis du abonnerer på Aftale og kommunikation kan du tilmelde dig en IKT-masterclass den 24. august 2022. Her får du en gennemgang af A104 Informationshåndtering og du får tips til, hvordan du kan arbejde med den.