Beskrivelser

Ny struktur skal fremtidssikre Molios beskrivelsesværktøj

I 2021 udkommer en ny struktur for beskrivelser - udarbejdet af Molio i tæt samarbejde med et bredt udsnit af byggeriets aktører. Branchen får dermed et nyt og tidssvarende beskrivelsesværktøj, som tager højde for den øgede kompleksitet i byggeriet, de nye projekt- og samarbejdsformer samt understøtter BIM-processer.

Et af hovedformålene med den nye struktur er at skabe et mere smidigt værktøj, som bedre kan tilpasses digitale arbejdsgange og et mere komplekst byggeri.

People

Arbejdet med en ny struktur for beskrivelsesværktøjet har været undervejs i Molios Brugergruppe for Beskrivelser i 5 år. I 2018 var det i høring blandt branchens virksomheder og i 2021 kommer et nyt og fremtidssikret beskrivelsesværktøj.

Kim Streuli, som er produktchef for beskrivelser i Molio og som har koordineret projektet, ser frem til udgivelsen:

- Det været en interessant proces, hvor vi har involveret bredt på tværs af byggeriets værdikæde. Alle har bidraget med deres del af løsningen og det er jeg sikker på, er med til at sikre Molio beskrivelsesværktøjet, som et værdifuldt redskab mange år ud i fremtiden.

Christian Rueløkke, Niras, som er med i Brugergruppen for Beskrivelser og formand for Molios Installationsarbejdsgruppe er også tilfreds med den nye struktur:

- Jeg ser frem til at de nye beskrivelser tages i brug, da jeg mener, de bedre afspejler både rådgiveres og entreprenørers arbejdssituationer. Derudover giver de bedre mulighed for at skabe en digital sammenhæng mellem beskrivelser og resten af projektmaterialet, udtaler Christian Rueløkke.

Et værdifuldt værktøj

Den nuværende og snart-tidligere beskrivelsesstruktur kom i brug i 2001 og har leveret et betragteligt bidrag til at standardisere strukturen på beskrivelser. Dengang som nu er det særligt udvalgte fagredaktører, som står for det faglige indhold i beskrivelserne og dermed sikrer den høje faglige kvalitet af værktøjet.

Den nuværende struktur er udfordret på flere punkter og derfor har en ny struktur været nødvendig:

- Siden vi første gang lancerede beskrivelsesværktøjet, er kompleksiteten i byggeriet øget og samarbejdsformerne har ændret sig - bl.a. i forbindelse med funktionsudbud, entreprenørprojektering og rådgiverens rolle. Det er derfor fantastisk, at Molio nu har investeret i en tilsvarende opgradering af et at branchens centrale og grundlæggende byggeværktøjer, afslutter Kim Streuli.

Snart klar til branchens virksomheder

Molio og fagredaktørerne er netop nu i den afsluttende fase og den ny struktur for beskrivelsesværktøjet er klar til at blive taget i brug i løbet af 2021-22.

NB. Der vil også blive udbudt dybdegående kurser om den nye beskrivelsesstruktur. Kontakt dp@molio.dk for at få mere at vide, når introduktionswebinarer og dybdegående kurser udbydes.

(Denne artikel er opdateret 06.08 2021)

Læs om baggrund for og indhold i ny struktur herunder