Ny udgave af populær byggeøkonomi-bog

Da Steen Qvist første gang skulle lave et prisoverslag ramte han 38 millioner forkert – det lærte ham, at præcise overslag er vigtige. Hans bestseller Økonomisk planlægning af bygge- og anlægsprojekter er nu udkommet i en ny 5. udgave, som er opdateret ift. det nye AB-system.
People

– Jeg husker endnu mit første overslag. Det var tilbage i de glade dage i halvfjerdserne. Vi var en 4-5 medarbejdere på en tegnestue, som var beskæftiget med en større ombygningsopgave. En dag spurgte tegnestuens indehaver, om vi havde en idé om, hvad det hele ville koste. Bygherren ville gerne vide besked. Vi vidste, hvor mange m2 ombygningen omfattede, så kunsten var at finde den rigtige m2-pris. Efter lidt snak frem og tilbage blev vi enige om, at 12 mio. kr. nok var et realistisk bud, skriver bogens forfatter, Steen Qvist, i forordet.

… da ombygningen var tilendebragt lød regningen på ca. 50 mio. kr.

– Men da ombygningen var tilendebragt lød regningen på ca. 50 mio. kr. Heldigvis var det en bygherre med en bred ryg. Tegnestuens indehaver trøstede os med, at havde vi oplyst det sidstnævnte tal, så var sagen aldrig blevet til noget. Spørgsmålet var nu nok, om den samme bygherre nogen sinde igen henvendte sig til den samme tegnestue.  

– Næste gang jeg skulle lave et overslag, arbejdede jeg i en virksomhed, som havde specialiseret sig i planlægning og styring af byggeri. Her lærte jeg at lave overslag. Kravet var, at overslagene skulle ramme inden for en tolerance på ±5 %. 

Nyt AB og YBL

Steen Qvists bog Økonomisk planlægning giver retningslinjer for, hvordan man håndterer alle faser af den økonomiske planlægning, når man arbejder med bygge- og anlægsprojekter. 

I den nye 5. udgave er der foretaget en række konsekvensrettelser som følge af, at der sket en opdatering af byggeriets aftalevilkår (AB-systemet). Derudover er der kommet en ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018, og så er de klassiske V&S-prisbøger blevet til Molio Prisdata.

Alle kan lære det

Bogen henvender sig først og fremmest til studerende på de videregående uddannelser inden for bygge- og anlægsområdet. Og formålet er at gøre dem bevidste om nødvendigheden af at kunne styre økonomien i en byggesag, samt at sætte dem i stand til at kunne udføre overslag. 

Økonomisk planlægning henvender sig desuden til rådgivere og udførende i branchen, der ønsker et overblik over elementerne i budgettering og overslagsberegninger.

– De kan hente inspiration til at udføre bedre og sikrere overslag. Opgaven er ikke sværere end, at alle, som har den fornødne viden om byggeprocessen og som vil give sig den fornødne tid, kan løse den, skriver Steen Qvist.

Find bogen Økonomisk planlægning af bygge- og anlægsprojekter her.