CAD og bygningsmodel

Ny vejledning til effektiv koordinering af huller og recesser

Installationsområdet er blevet mere og mere komplekst og det samme er koordineringen af de nødvendige huller og recesser. Molio har i samarbejde med branchen udgivet en vejledning, der skaber tiltrængt klarhed omkring aktiviteter, arbejdsfordeling og grænseflader, når det gælder huller og recesser.
People

Fremover er det hjælp at hente når arbejdet med huller og recesser skal koordineres. Den nye branchevejledning C317 Vejledning i koordinering af huller og recesser giver en fælles forståelse og en præcisering af arbejdet på tværs af de involverede aktører i projektet:

- Denne vejledning har været efterspurgt længe – netop fordi manglende koordinering af huller og recesser meget let kan føre til forsinkelser, øgede omkostninger og dårligere løsninger i det endelige byggeri. Det er afgørende, at alle projektets deltagere har en grundlæggende forståelse for processen og betydningen af korrekt hul- og receskoordinering i alle faser af byggeriet. Det er her C317 kan være en hjælp, siger Allan Schiøtz, produktchef for Molios IKT-værktøjer.

Se vejledningen her (for abonnenter på CAD og bygningsmodel).

I grænselandet mellem fagligheder

Huller og recesser er et område, som ligger i grænselandet mellem forskellige fagligheder. Derfor er der som udgangspunkt en ekstra høj risiko for at der opstår fejl, fordi informationer og beslutninger let kan falde mellem flere faglige ”stole”:

- Det lyder banalt, men det er sværere end man skulle tro at sikre, at der bliver lavet de nødvendige huller i fx vægge og dæk til at kunne etablere byggeriets infrastruktur af rør, ledninger og kabler efterfølgende. Hvis arbejdet omkring recesser og huller ikke er koordineret ordentligt fra starten, så kan det blive svært og dyrt at få etableret fx ventilationsanlæg, brugsvand eller varme i bygningen. Derfor er der brug for denne vejledning derude, siger Søren Bjerre, som er projektleder bag udgivelsen.

En række fagpersoner samt hele Molios IKT-brugergruppe har været inddraget i arbejdet med vejledningen:

- Vi siger tak for det engagement, der har været i vores IKT-brugergruppe og de mange gode input og høringssvar, som er diskuteret og indarbejdet i den endelige vejledning. Det betyder nemlig, at vi nu står med en godt gennemarbejdet branchevejledning, som der er bred opbakning til, siger Allan Schiøtz.

Om publikationen

Navn: C317 Vejledning i koordinering af huller og recesser
Udgiver: Molio
Målgruppe: Vejledningen er rettet mod rådgivere, der arbejder i projekteringsfaserne, hvor forskellige aktører samarbejder om at sikre en velkoordineret hul- og receskoordineringsproces.
Indhold: Vejledningen beskriver processen for koordinering af huller og recesser i byggeprojekter og hjælper med at skabe klarhed omkring aktiviteter, arbejdsfordeling og grænseflader for at undgå uoverensstemmelser mellem projektets parter.
Abonnement: Vejledningen er en del af værktøjspakken CAD og bygningsmodel og består af to delelementer:

- C317 Vejledning i koordinering af huller og recesser: Denne vejledning guider målgruppen gennem planlægningen af hul- og receskoordinering, præsenterer procesdiagrammer fra dispositionsforslag til udbuds- og udførelsesprojektfaserne, samt beskriver digitale metoder til identificering af behov og begrænsninger i interne processer og værktøjer.

- C317a Paradigme for konstruktionsforudsætninger: Dette paradigme beskriver de forudsætninger, som konstruktionsfaget stiller for deres projekt i forhold til placeringen af huller og recesser i bærende konstruktioner. Paradigmet sætter rammerne for, hvor og hvordan arkitekter og installationsfagene kan placere deres huller og recesser og indeholder interaktive illustrationer, der kan tilpasses til det enkelte projekts individuelle behov.

Se vejledningen her (for abonnenter på CAD og bygningsmodel) 

Læs mere om et abonnement på CAD og bygningsmodel her