Nye ansigter i Molios bestyrelse

To nye bestyrelsesmedlemmer er netop valgt ind i Molios bestyrelse, Katja Viltoft, som er arkitekt og partner i JJW Arkitekter samt formand for Danske Arkitektvirksomheder og Sidse Buch, som er politisk-økonomisk konsulent i BAT-kartellet og direktør i Boligfonden Kuben. Her kan du læs mere om, hvorfor de nye bestyrelsesmedlemmer synes det er interessant at være med i Molios bestyrelse og hvad de kan bidrage med.
People

Fra højre: Per Mikael Åkesson (næstformand), Katja Viltoft, Ib Enevoldsen (formand), Sidse Buch, Christina Hvid. 

Molios bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra hele byggeriets værdikæde samt forskning, uddannelse og IT-udvikling. På to af pladserne for henholdsvis arkitekter og arbejdstager er der efter bestyrelsesmødet den 14. juni valgt nye medlemmer. Katja Viltoft afløser Lars Coling (afgående) næstformand i bestyrelsen og adm. direktør i Holm & Grut Arkitekter A/S på arkitektpladsen og Sidse Buch afløser Gunde Odgaard, Sekretariatschef i BAT-kartellet på arbejdstagerpladsen.

Bred viden om branchen

Katja Viltoft er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus og har været ansat i Domus, Henning Larsen, PLH i en årrække inden hun kom til JJW Arkitekter, hvor hun nu er partner. Derudover har hun uddannet sig inden for Ledelse i vidensvirksomheder og er DGNB-konsulent. Sidse Buch er cand.oecon, konsulent i BAT-kartellet og direktør i Boligfonden Kuben. Sidse sidder i Forretningsudvalget for Værdibyg og er aktiv i Lean Construction-netværket.

- Som ny repræsentant for BAT-kartellet i Molios bestyrelse tilfører jeg først og fremmest en masse engagement i det udførende led og i de barrierer og udfordringer, bygningsarbejderne står overfor - fx ift. den øgende digitalisering. Jeg har bred indsigt i byggeriets processer og arbejder i flere sammenhænge med at styrke samarbejdet på tværs af værdikæden, siger Sidse Buch.
- Jeg er solidt forankret i produktivitetsdagsordenen og den grønne dagsorden og har deltaget i mange forskellige udviklingsprojekter, Klimpartnerskabet mv. Alt i alt glæder jeg mig derfor til at bakke op om og bidrage til Molios arbejde. Både når det gælder øget digitalisering og mere bæredygtighed i byggeriet, og særligt også når det gælder det tværgående, holistiske perspektiv – altså, at alle led i byggeriets værdikæde er vigtige for helheden, hvis vi for alvor skal flytte os, siger Sidse Buch.
- Molio er byggebranchens fælles platform for viden og digitale værktøjer og spiller en vigtig rolle i at binde branchen sammen. De mange værktøjer og standarder bliver brugt i hele arkitektbranchen, så vi kender alle sammen Molio fra vores dagligdag, siger Katja Viltoft.
- Med de store forandringer der sker omkring bæredygtighed og den grønne omstilling er det utrolig vigtigt at viden, værktøjer og platforme opdateres med de nyeste krav og muligheder. Og det er vigtigt at hele byggebranchen kan trække på de samme fælles værktøjer. Særlig for de små og mellemstore virksomheder. I min egen virksomhed JJW Arkitekter med ca. 70 medarbejdere, er der brug for nye fælles standarder og bæredygtighedsværktøjer, der opdateres i takt med udviklingen. Jeg har en stor viden om, hvad der rører sig ude i virksomhederne, og den viden kan jeg bringe med ind i Molio.

Valg af ny næstformand

Bestyrelsen valgte derudover Per Mikael Åkesson, Managing Director i VELUX Nordic som Molios ny næstformand. Per Mikael Åkesson er også bestyrelsesmedlem i WE BUILD DENMARK og formand for Bæredygtighedsudvalget i BI Byggeri.

Farvel til to bestyrelsesmedlemmer

Der blev sagt pænt farvel til Lars Coling og Gunde Odgaard:

- Lars og Gunde har begge betydet meget for Molios bestyrelse – ikke mindst i forbindelse med fusionen mellem Byggecentrum og bips i 2016, og for Gundes vedkommende også i mange år forinden. I min tid som adm. direktør i Molio har jeg haft et rigtig godt og givtigt samarbejde både med Gunde og Lars og jeg takker dem begge for indsatsen i bestyrelsen, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

Se hele Molios bestyrelse her