Uddannelse

Nye bæredygtighedsledere gør en forskel

Der efterspørges nye grønne kompetencer som aldrig før og dermed også nye uddannelser. I sidste måned er byggebranchen blevet 15 nye bæredygtighedsledere rigere. Men hvilken forskel oplever de nye bæredygtighedsledere så selv, at de kan gøre i de enkelte virksomheder og som ledere af de konkrete byggeprojekter?
People

Foto:  Hele holdet af nye certificerede bæredygtighedsledere, maj 2023.

En række undersøgelser og rapporter – senest CONCITO-analyse for maj 2023 - konkluderer blandt andet, at fremtidens grønne arbejdsmarked kræver nye kompetencer – ikke mindst inden for bygge- og anlægsbranchen. Og virksomhederne er allerede så småt i gang. Det viser både Modenhedsmålingen fra ConTech Lab, hvor over halvdelen af de medvirkende virksomheder bedyrer, at de har en strategi på området og det viser også undersøgelsen fra HBS Economics fra oktober 2022, hvor netop bygge- og anlægsbranchen er topscorer i forhold til at efterspørge grønne kompetencer i stillingsannoncer.

Kan de nye kompetencer bruges?

En af de nyeste uddannelser hos Molio hedder Certificeret bæredygtighedsleder. Det første hold bæredygtighedsledere blev færdige for nylig og et nyt hold starter op 15. august 2023.

Vi har spurgt 4 af de nyuddannede bæredygtighedsledere, hvilken forskel uddannelsen har gjort for dem i deres konkrete arbejde ude på byggeprojekterne?

Barbara Høyer Johansen, Arkitekt cand. Polyt. Arch, Bjerg Arkitektur:
(Foto: Forrest, 4. fra højre)
- En del af mit arbejde består af at sikre de krav, der stilles i forbindelse med DGNB-certificering, opfyldes i projektet. Uddannelsen har helt klart givet mig bedre værktøjer til at koordinere projektets bæredygtighedsmålsætninger på tværs af faglighederne og på den måde sikre, at vi når i mål hele vejen rundt.

- Men udover det, har jeg fået vigtig indsigt i hvilke elementer, der indgår i planlægningen af de forandringer, der skal til i den bæredygtige omstilling, siger Barbara og understreger at man også skal være villig til at skabe forandringer i egne arbejdsprocesser. 

- Det har været vigtigt for mig at finde nogle værktøjer, som sikrer, at visionerne for bæredygtighed i vores projekter formidles ud til vores samarbejdspartnere, for det gør det nemmere for mig at anskueliggøre de nødvendige processer for, at kravene opfyldes i alle led af værdikæden.

Rolf Alling Andersen, Tømrer og Ingeniør, firmaet Rolf Alling:
(Foto: Bagerst, 4. fra venstre)
-  Jeg bruger bæredygtighedsrådgiver uddannelsen i mit arbejde på tegnestuen. Der er behov for at jeg selv kan rådgive og lede bæredygtighed på tegnestuen i en samlet pakke. Uddannelsen har givet mig en større indsigt i bæredygtighed, og værktøjer til at lede dette arbejde i praksis, men også til at forstå, at der er en stor forandring for mange og man kan ikke forvente, at byggeriets deltagere er motiveret for at lave bæredygtighedsarbejdet af sig selv.

- Jeg har fået masser af brugbar viden med hjem til den praktiske hverdag. Helt konkret sidder jeg med et projekt nu, hvor bygherre vil bæredygtighed, og ikke er optaget af certificeringer. Det er en opgave tydeligt at rådgive og beskrive krav og mål, og det bliver en ledelsesopgave, at få gennemført de bæredygtige tiltag når vi kommer i gang. Så jeg er glad for at jeg nu føler mig bedre rustet til opgaven.

Kristian Knorr,  Architect MAA,  WELL AP,  DGNB Consultant, Atelier Kristoffer Tejlgaard:
(Foto: Bagerst, 2. fra venstre)
- Jeg har arbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed, siden jeg blev færdig på arkitektskolen. Uddannelsen har kvalificeret mig til at rykke længere op i beslutningshierarkiet, hvorfra det er nemmere at bidrage til, og påvirke andre i retning af bæredygtige valg. Og det er jeg glad for.

- Udover en masse nyttig inspiration, så har jeg fået konkrete ledelsesværktøjer med mig hjem til at føre et projekt fremad med sikker hånd. Dette inkluderer både modeller til at styre selve projektet, men især også til at styre de mange fagligheder og interessenter, der former det. Sidst, men ikke mindst, har jeg mødt både gamle bekendte og nye stærke profiler, der alle brænder for det samme som mig. Vi har på kryds af faglighederne (arkitekter, ingeniører, konstruktører, entreprenører og bygherrer) haft mange gode snakke og diskussioner under hele forløbet, og det har ligesom uddannelsen i sig selv, været meget oplysende.

Marie Rugholm Krusaa, Civilingeniør, ph.d. Energi, indeklima og bæredygtighed, Niras:
(Foto: Forrest, 3. fra venstre)
- Jeg tilmeldte mig uddannelsen Certificeret bæredygtighedsleder, da jeg ofte sidder i en position, hvor jeg arbejder med bæredygtighedsledelse. Jeg har savnet værktøjer til at få bæredygtighed forankret i projekterne og til at blive skarpere på, hvordan jeg som bæredygtighedsleder på et projekt kan vejlede mine projektledere. Jeg har fået utrolig meget ud af at indse, hvor stor en del af arbejdet med bæredygtighedsledelse, der handler om forandringsledelse. Jeg har fået en masse gode værktøjer til hvordan jeg implementere dette i projekterne.

- Derudover har jeg fået et større indblik i, hvordan man faciliterer det gode møde, samt hvordan man får dem, der er mindre villige, til at forstå bæredygtige byggeprojekter som et vilkår, vi skal løfte i flok. Og det virker. Jeg har allerede gode erfaringer med at bruge det, vi har lært på uddannelsen i praksis. Jeg benytter blandt andet den struktur, vi har lært, til at implementere bæredygtighed på et af mine byggeprojekter. Lige nu er det derfor mig, der er i gang med at lave planen, skabe en workshop, som vi skal bruge til det videre arbejde.

Læs meget mere om Certificeret bæredygtighedsleder her