buildingSMART Danmark

Nye partnere i buildingSMART Danmark er stærke medspillere

Både COWI og GRAPHISOFT Center Danmark er for nylig blevet partnere i buildingSMART Danmark. Det er to stærke medspillere, som vi forvejen kender godt og som vi er glade for nu officielt har valgt at blive partnere, siger Ole Berard, digitaliseringschef i Molio og med ansvar for buildingSMART Danmark.
People

- I COWI er vi aktive følgere af udviklingen inden for openBIM både inden for byggeriet og på anlægssiden. Vi mener, at openBIM er en afgørende for at fremme et effektivt og samarbejdsorienteret miljø på tværs af begge disse sektorer. Ved at holde os opdaterede på de nyeste openBIM-standarder og teknologier, er vi i stand til at tilbyde vores ekspertise og støtte til både bygge- og anlægsprojekter siger Jesper Dyhre Pedersen, Associate Technical Director, COWI A/S sætter ord på hvorfor COWI A/S er community partner i buildingSMART Danmark.

- Som rådgiver i både bygge- og anlægsbranchen afspejler vores ønske om at være en del af den bredere openBIM-bevægelse og bidrage til den fortsatte udvikling af digitaliseringen. Vi er glade for at være en del af buildingSMART Danmark, hvor vi kan samarbejde med andre ligesindede fagfolk, der deler vores interesse for openBIM, siger han.

Vi kommer kun i mål i fællesskab  

Ole Berard, glæder sig over, at COWI A/S tegner medlemskab:

- COWIs deltagelse med ekspertise og støtte til arbejdet med udviklingen af praksis med openBIM i forhold til både byggeri og anlæg er vigtig, da vi kun kommer i mål med openBIM, hvis hele byggeriets værdikæde går aktivt ind i arbejdet. Derfor glæder det os, at COWI A/S er partner i buildingSMART Danmark og aktivt støtter arbejdet med at implementere og udvikle buildingSMART værktøjerne.

Læs mere om hvad du får ud af at være partner i buildingSMART Danmark

Branchen skal have fælles, åbne standarder

Også GRAPHISOFT Center Danmark har valgt at blive partner i buildingSMART Danmark.
Det har de gjort for at understøtte udviklingen og implementeringen af buildingSMART-værktøjerne nationalt og internationalt. Manglende kommunikation er en af bygge- og anlægsbranchens akilleshæle. I takt med at byggeriet bliver mere digitalt og komplekst, vokser behovet for at kunne dele viden og data mellem byggeriets aktører og på tværs af software-platforme. For at lykkes kræver det, at branchen – i højere grad end det er tilfældet i dag – anvender fælles standarder, der er nøglen til, at data kan flyde frit.

Det er netop her, at buildingSMART spiller en afgørende rolle, og for at understøtte branchens digitalisering bliver GRAPHISOFT Center Danmark nu partner i buildingSMART Danmark.

Thomas Graabæk er allerede godt inde i buildingSMART arbejdet, da GRAPHISOFT Center Danmark tilbage i 2019 hjalp Molio med at etablere buildingSMART Danmark:

- Det føles helt naturligt for os at blive partnere i buildingSMART Danmark, så vi forsat kan bidrage til det vigtige standardiserings- og udviklingsarbejde, som gavner den samlede danske og internationale bygge- og anlægsbranche, afslutter Thomas Graabæk.