Aftale og Kommunikation

Nyt brancheværktøj for installationsområdet er på vej

Installationsområdet er en større og større udgift for branchen. Det bliver der i disse måneder gjort en stor indsats for at afhjælpe. Et nyt værktøj - A115 Teknik og Installationer – er under udvikling og forventes færdigbearbejdet og klar til lancering i august 2023. Dermed skabes der for første gang fuld klarhed over ydelsesfordeling og grænseflader på installationsområdet.
People

Foto: Fagredaktørmøde
Fra venstre: Claus Nikolaj Hansen, WSP, Henrik Schledermann, Niras, Flemming Holst (projektleder), Rambøll, Dan Bomholt Andersen, Artelia, Peter Asp Buchardt, Sweco, Frank Ahrens, Artelia, Michael Münter, Niras, Rasmus Skov Jensen, Niras, Jørgen Larsen, Artelia.

En række fonde og virksomheder på tværs af bygge- og anlægsbranchen er gået sammen om at få udarbejdet en fælles ”opskrift” på, hvordan man kan fastlægge ydelser, afklare grænseflader og definere de enkelte aktørers ansvar inden for installationsområdet.

Det er der nemlig et stigende behov for i takt med, at teknik og installationer er blevet mere og mere komplekst og dermed en større og større udgiftspost på det enkelte byggeri.

Med den nye publikation, A115 Teknik og Installationer, kan man sikre en korrekt integration af installationssystemerne, fordi branchen får en systemisk metode og en klar praksis for at fastlægge ydelsesfordelingen og grænsefladestyringen. Ikke bare i de indledende faser, men fra programmering og udbud til aflevering.

Der er ydet økonomisk støtte til A115 fra den filantropiske forening Realdania, Artelia, COWI, Niras, Rambøll Fonden, og Molio. Derudover har en lang række virksomheder bidraget med egenbetalte interessetimer.

Hvornår kan A115 tages i brug?

Indtil nu er projektprincipfasen, projektudformningen og produktforberedelsesfasen færdige og A115-publikationen er i kyndige, faglige hænder hos en række fagredaktører, der er i fuld gang med at udarbejde de fagspecifikke ydelses- og grænsefordelingsskemaer:

- Projektet skrider planmæssigt frem og alt går, som det skal. Derfor forventer vi, at vi står med en dugfrisk A115 i hænderne efter sommerferien og kan begynde at få gavn af den fra udbud til aflevering på tværs af fag, faser og aktører, siger Flemming Holst, projektleder.

Et fælles værktøj

Der har været bred opbakning til projektet som er organiseret ved en styregruppe, projektgruppe, fagredaktørgruppe og referencegruppe med repræsentanter fra hele værdikæden. Her har branchen engageret sig i arbejdet og bidraget med viden og kompetencer. Derfor er der en klar forventning om, at den endelige publikation kan blive en udbredt branchestandard:

- Når vi lægger et godt stykke arbejde i dette værktøj, er det fordi, vi vurderer, at branchen som helhed kan få meget gavn af at bruge de samme principper og metoder, når ydelser skal fordeles og grænseflader skal styres. På den måde er vi med til at skabe ensartethed og genkendelse på tværs af branchen og det er en fordel for alle, siger Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio.

A115 Teknik og Installationer bliver en del af et abonnement på IKT-værktøjet Aftale og kommunikation, hvor Molio har samlet en række centrale publikationer, der styrker det digitale samarbejde.

Fakta om projektorganisationen

Styregruppen:

Molio
Bygherreforeningen
Danske Ark 
FRI 
Veltek

Projektleder:

Rambøll

Projektgruppe:

Rambøll
Artelia
Niras 
Bygningsstyrelsen
COWI 
NCC 
Siemens 

Fagredaktørgruppen:

14 fagredaktører fra:
WSP
Sweco
Artelia
Niras
S&M

Referencegruppen:

NCC 
Link Arkitektur 
VITA Ingeniører 
COWI 
AFRY
EKJ
Niras
Wicotec Kirkebjerg
Bravida
Dorte Mandrup