LCA

Nyt LCA-værktøj skal hjælpe byggeriet med de nye klima-lovkrav

En helt ny platform skal gøre det lettere for alle i byggebranchen at dokumentere byggeriets klimaaftryk, når nye krav træder i kraft fra nytår. COWI og Arkitema har udviklet et nyt digitalt dokumentationsværktøj, der beregner det totale aftryk af CO₂ på bygningsniveau. Værktøjet overdrages nu til branchen og Molio er i tæt samarbejde med Green Building Council med, når værktøjet skal stilles til rådighed og udbredes på tværs af branchens værdikæde.
People

Fra den 1. januar 2023 indfases bygningsreglementets nye krav til bygningers klimaaftryk. Kravene omfatter en grænseværdi for hvor meget CO₂ nye bygninger på over 1.000 kvadratmeter må udlede i deres livscyklus, målt med Life Cycle Assessment (LCA), som angiver en bygnings klimabelastning. Fra 2025 udbredes CO₂-loftet til nybyggeri generelt.

Et kommende digitalt værktøj, skal hjælpe byggebranchen med at opfylde kravene ved at beregne det totale aftryk af CO₂ på bygningsniveau, samt at flytte dokumentationsprocessen fra manuel til digital automatisering:

- Fra årsskiftet skal alle parter i branchen bidrage til at vores bygningers klimaaftryk fra materialer, konstruktion og driftsforbrug ikke påvirker klimaet mere end rimeligt. Og det er en god ting, for byggebranchen har naturligvis også et ansvar for at udvikle sig i en mere bæredygtig retning. Det er oplagt med et digitalt værktøj, der kan hjælpe med at løfte denne opgave. For at skabe et holdbart system der tilgodeser alle i værdikæden, er vi gået sammen med repræsentanter fra hele branchen for i fællesskab at udvikle det digitale dokumentationsværktøj, fortæller Jens Højgaard Christoffersen, der p.t. er Chief Business Development Officer hos COWI og fra 1. oktober ny CEO.

Behov for fælles standard på tværs af branchen

Det sætter store krav til entreprenører og bygherrer, når de fremadrettet både skal kunne designe deres bygninger inden for de angivne CO₂-rammer, samt kunne dokumentere bygningens samlede klimaaftryk.

Der findes i dag ingen fælles platform til at dokumentere en bygnings klimaaftryk, hvilket besværliggør dokumentationsprocessen for langt de fleste, og er med til at øge risikoen for fejl eller mangelfuld dokumentation. Derfor er en gruppe af virksomheder og interesseorganisationer på tværs af branchen gået i dialog om, hvordan de sammen kan designe et værktøj og en fælles standard, der tilgodeser alle; fra den lille entreprenør uden kendskab til livscyklusanalyser til de store bygherrer med interne rådgivere.

Målet er at få en ensrettet og simpel metode til at dokumentere bygningers klimapåvirkning, og som er tilgængelig for alle.

Molio har erfaring med brancheværktøjer

Foruden Arkitema og COWI som initiativtagere og primære udviklere, består gruppen desuden af Green Building Council Denmark, Molio og Bolig- og Planstyrelsen (som observatør):

- I Molio har vi mange års erfaring med udvikling, afprøvning og drift af branchens fælles værktøjer. Derfor er vi rigtig glade for, at vi er blevet valgt til at stille dette LCA-dokumentationsværktøj til rådighed for hele byggebranchen, udbrede det og løbende tilpasse det, så det følger branchens behov. Det ligger helt i tråd med Molios mål om at understøtte et bæredygtige byggeri blandt andet ved at udbrede digitale metoder, data og standardværktøjer til branchen, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio og fortsætter:
- På denne måde vil vi være med til at sikre, at LCA- dokumentationen indsamles digitalt og ensartet, så de nye BR18-krav kan implementeres præcist, transparent og effektivt.
- Jeg glæder mig til et tæt og konkret samarbejde med Green Building Council og vi fornemmer en stor opbakning både til samarbejdet og til det nye LCA-værktøj fra branchens virksomheder og organisationer, siger Christina Hvid.

Den nye LCA-platform er allerede i pilotfase. Styregruppen søger på nuværende tidspunkt finansiering til færdigudvikling, og forventer, at have værktøjet klar til brug i starten af det nye år samtidig med at de nye krav træder i kraft.

Læs pressemeddelelsen fra COWI og Arkitema

Se Molios kurser om bæredygtighed og LCA her