A115 Tekniske installationer

Nyt værktøj til teknikudbud vil forbedre økonomi, projektkvalitet og samarbejdsklima

A115 -Tekniske Installationer er færdigudviklet hos Molio via bredt samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde. Både virksomheder og brancheorganisationer forventer, at det nye værktøj vil føre til færre tvister og bedre projektkvalitet.

Et bredt samarbejde med nøgleaktører fra hele byggeriets værdikæde har for første gang udarbejdet en fælles praksis for udbud på teknik- og installationsområdet. Historisk har tekniske installationer ikke haft samprojektering i hverken planlægning, udførelse og drift, hvilket har resulteret i en del fejl og tvister på området.

Samarbejdet om det nye værktøj, som er forløbet over den seneste år, kulminerer nu med værktøjet ”A115 – Tekniske Installationer”, der består af en entydig aftalestruktur til koordineringen og fordelingen af ansvar på teknik- og installationsudbud. Det nye værktøj er en del af abonnementet på værktøjspakken Aftale og kommunikation.

”Vi er i Molio både glade og stolte over, at A115 – Tekniske Installationer nu er klar til branchen. Vi har oplevet ekstraordinært stor interesse og efterspørgsel på værktøjet, som vi forventer kommer til at gøre en forskel for både samarbejdet og økonomien på mange fremtidige projekter. Der skal lyde en stor tak til de mange, som har bidraget med både faglighed og en rigtig god proces det seneste år,” siger Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio.

People

T.v: Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio. T.h.: Søren Brøndum, bygningsdirektør i Rambøll.

Et bredt samarbejde med nøgleaktører fra hele byggeriets værdikæde har for første gang udarbejdet en fælles praksis for udbud på teknik- og installationsområdet. Historisk har tekniske installationer ikke haft samprojektering i hverken planlægning, udførelse og drift, hvilket har resulteret i en del fejl og tvister på området.

Samarbejdet om det nye værktøj, som er forløbet over den seneste år, kulminerer nu med værktøjet ”A115 – Tekniske Installationer”, der består af en entydig aftalestruktur til koordineringen og fordelingen af ansvar på teknik- og installationsudbud.

”Vi er i Molio både glade og stolte over, at A115 – Tekniske Installationer nu er klar til branchen. Vi har oplevet ekstraordinært stor interesse og efterspørgsel på værktøjet, som vi forventer kommer til at gøre en forskel for både samarbejdet og økonomien på mange fremtidige projekter. Der skal lyde en stor tak til de mange, som har bidraget med både faglighed og en rigtig god proces det seneste år,” siger Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio.

Stigende kompleksitet kræver klar rollefordeling

Omfanget og kompleksiteten af tekniske installationer i byggeriet er steget betydeligt de seneste årtier, da materialer, komponenter og løsninger er blevet langt mere avancerede og i stigende grad kræver både styring og indregulering.

For flere af de tekniske installationsfag har det derfor været normen, at projekteringsydelserne fordeles mellem flere aktører, hvilket i praksis har resulteret i ansvarsmæssige, økonomiske og tidsmæssige udfordringer for de involverede.

”I mange tilfælde bliver de komplekse grænseflader indenfor tekniske installationer ikke aftalt klart nok. I Byggeriudvalget i FRI ser vi etableringen af A115 som et godt rammeværk til at forbedre koordinering og samarbejde indenfor installationsfagene. Med A115 forventer vi fremadrettet færre tvister, bedre økonomi og samarbejdsklima,” siger Søren Brøndum, bygningsdirektør i Rambøll og formand for Byggeriudvalget i FRI.

Værktøjet er derfor særligt relevant for bygherrer, entreprenører, leverandører og rådgivere, da det har både direkte og indirekte påvirkning på ydelsesfordelingen og grænsefladerne i forbindelse med projekternes planlægning og eksekvering.

Om projektet:

  • Udviklingen, af A115 Tekniske installationer er gennemført med økonomisk støtte fra den filantropiske forening Realdania, Artelia, COWI, Niras, Rambøll Fonden og Molio.

  • Projektet er faciliteret af Molio med en projektgruppe bestående af Rambøll, NCC, Artelia, COWI, Niras, Bygningsstyrelsen og Siemens. De har refereret til en styregruppe med Bygherreforeningen, Danske Ark, FRI og Veltek.