Nytårshilsen fra Christina Hvid

Digitalisering og bæredygtighed skal drive byggeriets udvikling videre i 2022

People

Først og fremmest vil jeg ønske dig et rigtig godt nytår.

2021 var et år, hvor vi havde travlt, men også et år, hvor vi fik taget vigtige skridt hen imod den grønne omstilling. Den bæredygtige omstilling skal accelereres og for at vi kan lykkes med det, er det nødvendigt, at udviklingen drives fremad gennem øget viden, brug af digitalisering, byggeteknologier og ikke mindst samarbejde. Det er derfor, vi i Molio har fokus på det digitale samarbejde og på at skabe værdi med digitale metoder og værktøjer – sammen med jer i bygge- og anlægsbranchen.

Som branchens uafhængige sted for udvikling og etablering af fælles værktøjer, standarder og viden inddrager og samarbejder vi med virksomheder og organisationer i hele værdikæden. Både når det gælder ny viden - men også i forhold til Molios digitale værktøjer, kurser, uddannelser og projekterne i ConTech Lab og buildingSMART.

Værktøjer understøtter byggeriets processer

Molios digitale værktøjer og projekter har konstant fokus på at forbedre arbejdsprocesser samt understøtte og standardisere byggeriets faser og roller på tværs af det digitale samarbejde. Beskrivelsesværktøjet 2.0 er et godt eksempel på dette og er netop lanceret i en ny struktur. Det samme gør sig gældende for projektet om standardiserede egenskabsdata, som er et udviklingsprojekt, Molio startede i 2021. Her arbejder vi på at skabe et fælles digitalt sprog for data om egenskaber, så byggeriets virksomheder nemmere kan udveksle entydig data på tværs af branchen.

Mere bæredygtigt byggeri med ConTech Lab

ConTech Lab har det seneste år skabt de første resultater med en bred involvering af byggeriets virksomheder og ildsjæle, bl.a. i vores anvendelsesbaserede pionerprojekter. Og med en dugfrisk bevilling fra Industriens Fond og Realdania på 30 mio. kr. til at styrke byggeriets fælles udviklingsplatform ser vi frem til mange flere pionerprojekter, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte digitalisering og teknologi. Alt sammen med det formål at gøre bygge- og anlægsbranchen mere bæredygtig og effektiv. Derfor er jeg også glad for, at vi er i gang med at fastlægge de kommende pionerprojekter for 2022, hvor ConTech Lab sammen med branchens virksomheder og videninstitutioner vil udvikle nye metoder, værktøjer og praksisser for, hvordan bæredygtige løsninger kommer den brede branche til gode.

Også buildingSMART har arbejdet målrettet med at udbrede anvendelsen af det åbne IFC-format i 2021 med bred opbakning fra branchen.

Fællesskab og samarbejde i branchen

2021 har på mange måder været et år, hvor fællesskab og samarbejde i branchen er styrket og viden er udvekslet i en række tværgående initiativer med byggeriets virksomheder og organisationer – alt sammen for at skubbe på den digitale og den grønne dagsorden:

  • BIM-handlingsplan; Her samarbejder Molio med Dansk Standard om at udbrede viden om og anvendelse af BIM-standarder på opdrag af alle brancheorganisationerne og BIM-Infra-samarbejdet.
  • AEC-hackathon 2021 @BLOXHUB; Her var Molio aktiv partner og bidrog med challenges og mentorer, og samarbejdede med dygtige folk fra virksomheder og universiteter i hele verden.
  • New European Bauhaus; Molio er med i styregruppen omkring det danske bud, som afgives senere her i januar og hvor ConTech Lab bl.a. har bidraget med arbejdet om digital brugerinddragelse.
  • Circular Build Forum; Her har Molio været med til at initiere, at branchen får samlet viden om cirkulær økonomi i byggeriet. En lang række organisationer og virksomheder er kommet med og bakker op om dette samlende initiativ. Det første Circular Build Forum blev holdt i august 2021 og det næste løber allerede af staben til marts 2022.

Opkvalificering af branchen

I takt med at der kommer mere og mere fart på den grønne omstilling, kommer der også mere fokus på den nye viden, som der er behov for og som skal ud bredt i branchen – fx om nye metoder og løsninger, som man står overfor at skulle bruge. Derfor har 2021 været et travlt år i Molio Kurser, hvor vi mærker stor interesse for at opkvalificere sig. Det gælder ikke mindst på de kurser og uddannelser, der handler om bæredygtighed og om håndteringen af IKT – også inden for anlæg.

Hele byggeriets mødested og konferencecenter

Til trods for corona-nedlukninger i 2021 har HUSET Middelfart haft et fint år og har cementeret sig som hele byggeriets konferencecenter. Her driver vi fortsat både konferencecenter og byggeudstilling – en unik sammensætning. Gæsterne i HUSET er glade for det tårnhøje serviceniveau, som viser sig i flotte ratings og gør, at gæsterne kommer igen og igen. Lad det derfor være en bred opfordring til at bruge HUSET Middelfart i 2022.

Tak fordi du læste med - og for dit engagement i Molios arbejde. Jeg vil ønske dig et godt og lykkebringende nytår. Lad os bruge det nye år endnu bedre end det gamle – både i de fællesskaber vi mødes i og hver for sig. Jeg ser frem til et spændende 2022 med en fortsat udvikling og drift af Molios stærke kerne kombineret med nye samarbejder, projekter og initiativer, der kan skubbe på den digitale omstilling og samtidig øge produktiviteten og bæredygtigheden i byggeriet.

Jeg håber, du vil tilmelde dig Molio Community, hvis du vil bidrage og deltage i vores løbende arbejde. Det næste webinar i Molio Community foregår den 20. januar og her kan du blandt andet høre om og involvere dig i de nye pionérprojekter i ConTech Lab.

Du er velkommen til at tage fat i mig med input og ideer til vores videre arbejde på chv@molio.dk.

Godt nytår og vi ses ”derude”.

Venlig hilsen

Christina Hvid
Adm. direktør, Molio