Byggejura

Opdag problemerne i tide: Prioritér grundig rådgivning

Mismatch mellem store ambitioner og urealistiske budgetter samt andre juridiske problematikker i byggeriet kunne i mange tilfælde være opdaget i tide via en grundig rådgivningsproces. I stedet sparer mange bygherrer på det grundige forarbejde – og det kan blive uforholdsmæssigt dyrt på sigt, advarer en byggerijurist.

- Mange projekter, som kommer i udbud, er ikke ordentligt gennemarbejdet og nok gennemtænkt ift. budget og tidsforbrug fra bygherres side. Det kræver et rummeligt budget at bygge det, man har haft i udbud, for meget kan ændre sig undervejs – og helt galt er det især, når ambitioner og budget ikke harmonerer.

 

People

Sådan begynder opsangen fra cand. Jur. og akademiingeniør Henrik Fausing. Hans mangeårige indsigt i og erfaring fra byggebranchen - og hvor denne juridisk kan slå gnister, bruger han blandt andet, når han underviser på Molios kurser.

Han er ikke i tvivl om, hvor det især går juridisk galt i den danske byggebranche.

- Jeg mener, det er galt med fokus på rådgivningen i udbudsprocessen – for det handler mere om pris end om kvalitet. Konkurrerer man på pris, vil en rådgiver jo regne baglæns og finde ud af, hvad han så kan tilbyde for en given pris, der er konkurrencedygtig – og det er rådgivning solgt som elastik i metermål. I stedet burde man projektere efter, hvilke rådgivning, der skal til for at projektet bliver udført grundigt fra starten, siger han og tilføjer lidt perspektiv på rådgivningens økonomiske rolle på større byggerier.

- Jeg plejer at sige, at – i runde tal – så koster rådgivning 1 krone, udførelsen 10 kroner og drift og vedligehold på bygningen efter opførelse 100 kroner. Så hvorfor spare på den ene krone? Den er jo fundamentet for mange fremtidige års bygningsøkonomi, siger Henrik Fausing.

Forberedelse forebygger juridisk ballade

Med andre ord er det sted, det er mest uhensigtsmæssigt at spare på et byggeri, på forberedelsen og rådgivningen, mener Henrik Fausing. Men det er ikke nok blot at forholde sig til projektet – man skal ’helt i dybden’, forklarer han.

- Selvom man ikke sparer på forberedelsen med henblik på at sikre et godt byggeri, kræver det en dybere forståelse for mulige, udefrakommende forhold. Hændelser, man ikke kunne have forudset, hvor projektet skal gennemtænkes i dybden. Derfor står der i AB18, hvordan man skal tænke mere i dybden i forhold til udførelsesplanen – f.eks. hvilke afgørende arbejder, der skal være færdige, før næste fagentreprise skal i gang, hvilke leverancer der skal være på plads mm.

Fausing fortæller, at det giver anledning til problemer på byggepladserne, når tidsplanen og budgetterne overskrides, hvorfor det er afgørende vigtigt, at en kompetent rådgiver har overblik over og indsigt i hele projekteringen:

- Et godt eksempel er Bohr-bygningen, hvor ambitionsniveau og budget ikke har været i orden og harmoneret. Sådanne juridiske uoverensstemmelser har man forsøgt at komme i møde med AB18 komplekset bl.a. via en såkaldt ’projektgennemgang’, så der inden påbegyndt byggeri afholdes et koordineringsmøde for alle deltagende faggrupper og led i byggeprocessen, så man sikrer en fælles forståelse. Så det projekterede er både bygbart og økonomisk holdbart.

Gode råd fra Fausing

• Sørg for at etablere et realistisk budget ift. kvadratmeterprisen på bygningen
• Sørg for fornuftige tidsplaner, der matcher de realistiske budgetter
• Skaf den rigtige rådgiver til at rådgive – og prioritér udgiften
• Prioritér korrekte og løbende tilsyn, så fejl og mangler opdages i tide

Om Henrik Fausing

• Jurist og tidl. projektdirektør i juridisk afdeling hos Dansk Byggeri
• Repræsentant i bl.a. Udbudslovsudvalget og AB-revisionsudvalget
• Tidl. medlem af Voldgiftnævnet for bygge-og anlægsvirksomhed
• Tidl. i bestyrelsen og repræsentantskabet i Voldgiftsinstituttet
• Fagdommer ved Klagenævnet for udbud, byret og landsret

Se en række kurser og bøger om hele AB-komplekset nedenfor.

Produkttype
Emner