Aftale og kommunikation

Opdaterede regler for opmåling

Bygge- og anlægsbranchens fælles regelsæt for opmåling er nu udkommet i en ny og forbedret version, Molio måleregler (A310). Målereglerne er blevet markant nemmere at bruge og der er frit valg af klassifikationssystem, siger Tore Hvidegaard, 3dbyggeri, som er en af hovedpersonerne bag publikationen.
People

En del af de unødvendige og dyre fejl, der kan opstå i forbindelse med et byggeri, er misforståelser relateret til opmåling af antal, længde, areal og volumen. Derfor er der udviklet et fælles regelsæt for opmåling, så der kan skabes entydighed på tværs af byggeprocessen. Der har eksisteret måleregler i et godt stykke tid, men nu er der sket en omfattende opdatering, der har gjort målereglerne nemmere at bruge og dermed også nemmere at udbrede i branchen:

- Med den helt nye version af målereglerne er der sket en omfattende opdatering, der er baseret på de erfaringer, vi har med den tidligere version. Opdateringen er en forenkling af målereglerne og den tillader et frit valg af klassifikationssystem. Dette sikrer både et solidt grundlag for opmåling, samtidig med at det bliver lettere at komme i gang, uanset IT-niveau fordi der er færre nye ting, man skal sætte sig ind i, og større dele af det eksisterende projektmateriale, der kan genbruges, siger Tore Hvidegaard, som er en af drivkræfterne i arbejdsgruppen bag A310 Molio måleregler.

Små forskelle kan betyde store forsinkelser

- Det sker desværre relativt ofte, at der leveres fx vinduer, som ikke passer ind i ”hullerne” eller hvor antallet ikke stemmer overens med tegningen. Men følger man det fælles regelsæt for opmålingen, så undgår man de ofte små forskelle, der kan resultere i store forsinkelser og ekstraomkostninger, siger Allan Schiøtz, produktchef i Molio.

Webinar om målereglerne

Molio måleregler en del af et abonnement, Aftale og kommunikation, hvor man får adgang til i alt 13 værktøjspakker, som alle vedrører det digitale samarbejde:

- For at give vores abonnenter den bedst mulige introduktion til Molio måleregler har vi inviteret til webinar, hvor Tore Hvidegaard giver en grundig præsentation af målereglerne og konkrete eksempler på, hvordan man kan bruge dem i praksis i en byggesag. Webinaret foregår den 24. november 2021 kl. 13.00-14.30 og er for alle abonnenter på Aftale og kommunikation, siger Allan Schiøtz.

Læs mere om Aftale og kommunikation
Tilmelding til webinar om Molio måleregler (kun for abonnenter)

FAKTA

Molio måleregler giver de enkelte projektorganisationer en fælles tilgang til, hvad et mål udtrykker og hvordan det foretages, fx i forhold til:
• de mål, der angives på tegninger
• de mål, der angives i og udtrækkes af bygningsmodeller
• de mål, der videreformidles til den udførende produktion, samt
• de mål, der danner grundlaget for opgørelse af mængder.

Molio måleregler fastlægger de tilhørende forudsætninger for opmåling og er med til at etablere grundlag for en entydig tværfaglig kommunikation på tværs af branchen.
Måleregelsortimentet bliver kontinuerligt udvidet og opdateret, så Molio måleregler også fremadrettet understøtter behovet for måleregler i bygge- og anlægsbranchen.