IKT-værktøjer

Konsistenskontrol af bygningsmodeller sikrer bedre projektsamarbejde på tværs med ny opdatering

En af de store landvindinger ved digitale bygningsmodeller er muligheden for at håndtere og analysere modellerne, og samle dem i en fællesmodel for kvalitetssikring. C402 Konsistenskontrol af bygningsmodeller er netop blevet opdateret for at sikre endnu bedre forudsætninger for grundig kvalitetssikring.
People

Samarbejde og uddelegering af ansvar til fagmedarbejderne er kommet i højsædet med opdateringen af Molios IKT-værktøj C402 konsistenskontrol af bygningsmodeller.

I den nye udgave underbygger måden ydelserne er beskrevet på processen med kvalitetssikring, så det fremgår langt mere tydeligt og i tråd med ydelsesbeskrivelserne, hvem der har ansvar for at kvalificere de forskellige elementer i bygningsmodellerne.

Ifølge Simon Arnbjerg, Chief Specialist og Digital Lead i Arkitema og projektleder på den nye opdatering, styrkes koordinering på tværs faggrupper i arbejdet med modellerne, da langt flere nu blive inddraget og får tildelt ansvar der matcher deres fagekspertiser:

– Vi får muligheden for bedre at koordinere projekterne. Med den nye opdatering deltager flere aktivt i kvalitetssikringen, når flere deltager aktivt i at finde og udbedre fejl vil det styrke modellerne, vi arbejder ud fra.

Simon Arnbjerg, Arkitema

Det grundlæggende formål med C402 – Konsistenskontrol af bygningsmodeller er at definere fælles struktur, begreber og betegnelser for de mest gængse typer af konsistenskontroller, der med tiden er blevet meget udbredte i projekteringssammenhænge.

C402 Konsistenskontrol af bygningsmodeller består af en vejledning med to tilhørende paradigmer til henholdsvis IKT-ledere og projekterende, samt et eksempel på projektledelse i forbindelse med konsistenskontrol af bygningsmodeller.

– Når alle er med til at finde fejlene, så får vi mange flere fagligheder i spil og det vil alt andet lige højne kvaliteten af både de enkelte processer og det endelige projekt, siger Simon Arnbjerg.

Når der sættes tid af til at granske og koordinere i projekteringsfasen, spares der tid og besvær i udførelsesfasen – ligesom der kan spares betydelige summer, da det er betydeligt lettere og langt billigere at rette på tegningerne i tide end senere at lave ændringer, hvis det viser sig at tekniske installationer karambolerer med hinanden på byggepladsen.

Udviklingsholdet har bestået af Christian Østen Rasmussen, VDP Group Manager, Aarleff, Troels Sønder Olsen, IKT & BIM chef, Link Arkitektur og Kenneth Højbjerg, IKT og BIM-chef, i Afry med Simon arnbjerg som projektleder.

Holdet bag er sammensat med øje for, at det endelige resultatet kommer til at harmonere med arbejdsgangene hos alle byggeriets parter.

CAD Bygningsmodel
IKT-værktøjer

CAD og bygningsmodel

Du skal bruge CAD og bygningsmodel for at opnå større produktivitet og bedre kvalitet i dit arbejde. Både internt i din virksomhed og blandt eksterne partnere.

Med værktøjet får du et grundlag for at implementere en struktureret og rationel arbejdsmetode inden for CAD-produktion og -samarbejde.

Når CAD-produktion og -samarbejde struktureres på samme måde fra projekt til projekt, bliver samarbejdet både internt i virksomheden og mellem samarbejdsparter mere entydigt, og der kan opnås større produktivitet og bedre kvalitet.

Læs mere