buildingSMART Danmark

openBIM kan gøre byggebranchen mere effektiv og mere bæredygtig

openBIM er ikke en abstrakt idé. Det er en praktisk tilgang, der har potentiale til at gøre byggebranchen mere effektiv og mere bæredygtig. Det var det overordnede budskab, som Clive Billiald, CEO buildingSMART International adresserede i sit oplæg forleden, da buildingSMART Danmark afholdt konference om openBIM.
People

Som mange ved står byggebranchen over for to store udfordringer. For det første skal vi øge produktiviteten og for det andet skal vi bygge mere bæredygtigt. Hele 39 procent af verdens CO2-udledning stammer fra byggeriet.

Her bliver openBIM for alvor relevant, hvis man skal tro Clive Billiald, buidingSMART International, som indledte konferencen med et spændende oplæg om formål, visioner og mission for buildingSMART International og openBIM. For som han siger (frit oversat), så handler openBIM om at gøre os i stand til at træffe klogere beslutninger og optimere bygningers proces, design og ydeevne. Dette kræver for det første, at vi har adgang til pålidelige data og informationer fra forskellige kilder. For det andet kræver det, at vi kan udnytte disse til at automatisere de databaserede indsigter og processer i byggeriet – både i den indledende designfase og i projektering, udførelse og drift.

openBIM gør dette muligt ved at skabe et fælles sprog for data og informationer. Når vi har et fælles sprog, kan vi gøre data og informationer digitalt håndterbare af maskiner og vi kan lade data og informationer flyde problemfrit mellem designere, projekterende, producenter og alle andre involverede i byggeprojektet.

Fordele ved at implementere openBIM  

Ved at implementere openBIM kan byggeriet derfor opnå flere fordele. For det første kan det hjælpe med at træffe beslutninger baseret på pålidelige og relevante data og informationer, hvilket fører til bedre bygningsdesign og -ydelse – samt ikke mindst – et bedre grundlag for at reducere bygningers samlede klimapåvirkning. For det andet muliggør det automatisering af processer, hvilket øger effektiviteten i hele byggeriets værdikæde.

Grundig forberedelse er nøglen til succes

Et andet fokuspunkt i oplægget var, hvordan man så bringer openBIM til live i virksomhederne og på de enkelte projekter. Det første, vigtige skridt på openBIM-rejsen starter ifølge Clive Billiald med, at man fastlægger sin informationsstrategi og sine informationskrav fordi dette danner grundlag for at få defineret hvilke data og informationer, der skal kommunikeres på tværs af projektet og i hvilket format.

For at opnå det fulde udbytte af openBIM-metoden skal man med andre ord forberede sig godt nok til at vide, hvilke data og informationer, der kan bringes i anvendelse og give værdi - fx i forbindelse med bygningens drift. Konferencens mange eksempler, erfaringer og resultater med anvendelsen af openBIM understøtter den afsluttende pointe, at openBIM ikke længere kun er for pionerer og Tordenskjolds soldater.

Få hjælp til at komme i gang

Der er heldigvis masser af hjælp at hente, hvis du vil vide mere om, hvordan man som virksomhed kommer i gang. Konkret kan man lade sig inspirere af den eksisterende best-practice med openBIM i form af de adskillelige openBIM-procesbeskrivelser, guides og vejledninger til hvordan, du kommer i gang. For de findes hos både buildingSMART International og buildingSMART Danmark:

Awards med eksempler på bedste praksis med openBIM
Danske guides 
Internationale guides

Læs mere om buildingSMART Danmark

Snapshots fra konferencen

Bsdk Konference 23 Crowd
Mange var mødt op for at høre om åbne formater og openBIM
Bsdk Konferencen 23 CHV 1600X900
Christina Hvid, adm. direktør i Molio og nyvalgt til bestyrelsen i buildingSMART International åbnede konferencen.
Bsdk Konferencen 23 Ole Clive Peter Bo 1600X900
buildingSMART Danmark havde stablet konferencen på benene. Her er det Ole Berard, Clive Billiald og Peter Bo Olsen.
Bsdk Konference 23 Clive Netvaerk 1600X900
Stemningen var god og der blev netværket og udvekslet erfaringer på kryds og tværs.
Bsdk Konference 23 Ole Clive Og CHV 1600X900
Ole Berard, Clive Billiald og Christina Hvid får aftalt de sidste detaljer inden konferencen.
Bsdk Konference 23 Kage 1600X900
Kage i rigelige mængder til pauserne.