ConTech Magasinet 2023

Partnerskaber bliver nøgleordet for udviklingen af en mere bæredygtig byggebranche

Nu etableres en ny handletank på tværs af hele byggebranchen. Et af fundamenterne er digitalisering samt anvendelse af ny teknologi, men endnu vigtigere er det, at branchen fremadrettet bringer helt nye samarbejdsformer i form af partnerskabsmodeller i spil. Det skal Byggeriets Handletank for Bæredygtighed hjælpe til med.

Denne artikel er en del ConTech Magasinet 2023, der er lavet i samarbejde med byggebranchens aktører og udgivet som tillæg i Dagbladet Børsen. Læs hele magasinet her.

People

Nye teknologier i form af digitalisering, nye løsninger og nye materialer er fundamentet for, at byggebranchen kan blive mere bæredygtig og fortsætte kursen mod de klimapolitiske ambitioner, vi som samfund har opstillet. Men uanset hvor opfindsomme vi er eller på sigt bliver, går det ikke uden samarbejde. En nøglefaktor er således et målrettet fokus på nye samarbejdsformer, hvor de enkelte parter i et byggeprojekt åbner alle bøger og stoler på hinanden.

”Det nytter ikke, at vi har en lineær værdikæde, hvor virksomhederne banker hinanden i hovedet oppe fra og ned, hvis noget går galt. Vi taler så meget om, at digitalisering, grøn omstilling og bæredygtighed skal gælde hele byggeriets værdikæde, og det er fint nok – men alle skal være indstillet på at tage et fælles ansvar. Derfor er forudsætningen for at nå i mål, at byggebranchen er indstillet på at tage helt nye samarbejdsformer i anvendelse”.

Partnerskaber er vejen frem

Det siger Anders Stouge, der er direktør i DI Byggeri, og når han taler om at åbne alle bøger, mener han det helt bogstaveligt. Det skal være slut med, at parterne i et byggeprojekt holder kortene ind til kroppen i frygt for et fælles ansvar. Derfor ser han også gerne en fremtid uden traditionelle udbuds- og entreprisekontrakter, hvor man holder hinanden op på den mindste detalje. De bør afløses af egentlige partnerskaber, mener han.

Det paradigmeskift vil man arbejde intenst med i den nyligt etablerede Byggeriets Handletank for Bæredygtighed, der skal faciliteres af DI Byggeri, men drives af en uafhængig organisation. I den skal byggeriet forpligte sig til at gå fra tanke til handling. Topledere skal gå forrest og være med til at drive en bredere, grønnere og mere vidtrækkende omstilling – også politisk – hvilket vil forandre hele branchens værdikæde for fremtiden. Initiativet er en forlængelse af arbejdet i Molios og ConTech Labs Topleder Handletank.

Udgangspunkt i klimapartnerskabet

”Vi vil blandt andet tage udgangspunkt i de anbefalinger, som Topleder Handletanken har præsenteret. En af dem handler netop om samarbejde og ledelse. Derfor er det kun naturligt, at det bliver et centralt omdrejningspunkt for vores videre arbejde”, uddyber Anders Stouge. I samme åndedrag føjer han til, at man som noget af det første desuden vil igangsætte en opdatering af den rapport, som klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren fremlagde i foråret 2020.

”Denne opdatering skal ske hurtigst muligt, da den vil være afgørende for vores fortsatte virke. På blot de få år, der er gået siden lanceringen, har dagsordenen for bæredygtighed nemlig ændret sig markant. Eller rettere sagt, helt nye aspekter er kommet til”, forklarer Anders Stouge. Med det mener han, at fokus over tid i høj grad har været rettet mod branchens CO2-aftryk, men i dag trænger eksempelvis biodiversitet sig også på som en markant faktor for bæredygtighed.

Rækker bredt ud til branchen

”I det hele taget rummer bæredygtighedsdagsordenen mange nye aspekter, der både skal løftes af branchen selv, af landets politikere og embedsværket. Det er vigtigt, at vi kommer rigtigt fra start, og derfor vil vi etablere en styregruppe af virksomhedsledere, som så vil invitere virksomheder bredt på tværs af branchen til at deltage i handletanken. For at understøtte sekretariatsbetjeningen af handletanken, vil vi indbyde repræsentanter fra en række organisationer såsom FRI, ARK, Bygherreforeningen og Tekniq,” siger Anders Stouge.

Han lægger vægt på at pointere, at selv om Byggeriets Handletank for Bæredygtighed skal faciliteres af DI Byggeri, er det vigtigt, at det bliver en handletank, hvor branchens virksomhedsledere bredt set får mulighed for at konkretisere de anbefalinger, som nævnes i konklusionen fra Molio og ConTech Labs Topleder Handletank. Formand for styregruppen bliver adm. direktør Jesper Kristian Jacobsen fra Per Aarsleff A/S, der ligeledes var formand for klimapartnerskabet.

Arbejdet er allerede sat i gang


Bestyrelsen for DI Byggeri er ifølge Anders Stouge meget engageret i at komme i gang med Byggeriets Handletank for Bæredygtighed. Det er ikke uden grund, for lige uden for døren står bygherrerne og forventer svar på, hvorledes de kan bygge mere bæredygtigt. Interessen er der altså, men som tidligere nævnt handler bæredygtighedsdagsordenen i dag om meget mere end blot CO2-aftryk.

”Blandt andet derfor er det så vigtigt med nye samarbejdsformer i byggebranchen. Jeg kan blandt andet nævne, at vi i DI Byggeri sammen med Realdania og Københavns Universitet har medfinansieret en erhvervs-ph.d. på Københavns Universitet, der netop arbejder med samarbejdsproblemstillinger, og det er naturligvis et arbejde, der ligeledes kommer til at spille en rolle for handletankens videre arbejde”, uddyber Anders Stouge. Forskning er nemlig en vigtig faktor for arbejdet med grøn omstilling på et oplyst grundlag.

Byggeriets Handletank for Bæredygtighed skal vise retningen

Byggeriets Handletank for Bæredygtighed skal bidrage til at udpege en retning og handling for en mere effektiv grøn omstilling af byggeriet. Det mål, herunder ikke mindst ambitionerne indenfor ESG (Environment, Social, Governance), kan kun nås, hvis byggeriet som samlet erhverv bliver mere digitalt, mere ressourcebevidst, bruger nye materialer og løsninger, tager nye forretningsmodeller til sig og ikke mindst styrker samarbejdet på tværs af aktører i hele værdikæden.

Byggebranchen er kendetegnet ved en kompleks værdikæde, som består af mange partnere med væsentlige interesser. Med den grønne omstilling og de stadig og mere ambitiøse mål for bæredygtighed er der behov for nye partnerskaber, nye samarbejdsformer og nye samtaler for, at branchen kan lykkes med både den grønne omstilling og mere værdiskabelse.

Der er behov for, at branchens virksomheder står sammen om denne rejse og udvikling, og det er derfor, Byggeriets Handletank for Bæredygtighed skal sætte en fælles strategisk retning for den grønne omstilling af erhvervet. Ligesom de tidligere Klimapartnerskaber, ledet af virksomhedsledere, gjorde det i forbindelse med at finde veje til at nå de dansk klimamål i 2030.

Transparens er et konkurrenceparameter

En af de virksomheder, der allerede gennem en årrække har benyttet sig af partnerskabsmodellen og åbne samarbejder, er entreprenørvirksomheden Hoffmann. Her har adm. direktør Torben Bjørk Nielsen gennem mere end 20 år været af den opfattelse, at sammenlignet med såvel totalentrepriser som hovedentrepriser er det at sætte sig rundt om et bord og tale sammen langt mere givtigt, lige som projekternes kvalitet bliver bedre.

”I de 21 år, jeg har arbejdet i Hoffmann, har jeg aldrig nogensinde været involveret i en voldgiftssag, og derfor er jeg helt enig med Anders Stouge fra DI Byggeri i, at samarbejde, åbenhed og partnerskaber er vejen frem, også hvis vi skal nå i mål med at skabe gode og bæredygtige byggeprojekter. Jeg vil endda udtrykke det således, at det er ikke bare en god idé, det er en nødvendighed”, siger adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

Han føjer til, at kompleksiteten, især på de tekniske installationer, er blevet langt større, og megen af den kompetence, der tidligere lå hos arkitekt og ingeniør er i dag flyttet over til entreprenøren og dennes leverandører. Derfor har man i dag ikke blot en bygge- og anlægsafdeling hos Hoffmann, men også en stor og kompetent byggeteknisk afdeling, der står for en tredjedel af omsætningen. Det understreger vigtigheden af at blive inddraget i byggeprojekterne så tidligt som muligt.