Jura og bæredygtighed

Pas på faldgruberne omkring bæredygtighed

Der er faldgruber i det nye tillæg til ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighed. Det mener advokat Simon Heising, der giver gode råd til, hvad du skal være ekstra opmærksom på.
People

Et nyt tillæg til ydelsesbeskrivelserne skal gøre det nemmere for byggeriets parter at indgå aftaler om bæredygtighed. Tillægget er delt op i to dele. En til generelle bæredygtighedsydelser og en til enkeltydelser, der beskriver specifikke bæredygtighedsydelser, der overstiger gældende krav i BR.

Ifølge Simon Heising er det vigtigt, at enkeltydelserne tilpasses det enkelte projekt og ikke bare kopieres.

I det nye nummer af Konstruktøren (5), nævner Simon Heising, disse fire forhold, som du skal være særlig opmærksom på – (her i en bearbejdet version):

1. Bæredygtighedsprincipper som projekteringsgrundlag.
Begrebet bæredygtighed er fortsat nyt for mange, så jo mere detaljeret og konkret ens definitioner, beskrivelser og løsninger fremgår af aftalegrundlaget des mindre er risikoen for efterfølgende uenigheder.

2. Umulige bæredygtighedskrav.

Vær opmærksom på om bygherre stiller urimeligt dyre krav til både metoder og materialer.

3. Manglende opfyldelse af bæredygtighedskrav og offergrænseprincippet.

Vær opmærksom på, at entreprenørens afhjælpningspligt kan bortfalde, hvis afhjælpningen bliver uforholdsmæssigt dyr – fx i tilfælde af, at en underentreprenør ikke har anvendt de korrekte bæredygtige byggematerialer.

4. Løbende kvalitetssikring
.
Netop derfor (punkt 3.) er det vigtigt, at bygherre fører skærpet tilsyn og sørger for tilstrækkelig kvalitetssikring undervejs.

Læs artiklen i sin helhed i det nye nummer af Konstruktøren

Tilmeld dig kurset Jura i bæredygtigt byggeri i Ballerup den 23. marts.