Molios bestyrelse

Fælles strukturer og datastandarder rummer stort grønt potentiale for byggeriet

Næstformanden i Molios bestyrelse og Director, Advisory North & West Europe, Velux, Per Mikael Åkesson, ser store muligheder for at samarbejde om strukturer og datastandarder kan fremme byggeriets grønne omstilling.

I den danske byggebranche, der er en kompleks og fragmenteret industri med mange forskellige aktører, spiller fælles formater og datastrukturer en afgørende rolle i samarbejdet på tværs af virksomheder.

People

"Vi har brug for en fælles forståelse for, hvordan data skal udveksles, og hvilke formater og strukturer der skal bruges. Det vil give os producenter langt bedre vilkår for at vores løsninger kan komme i spil de rigtige steder. Men i sidste ende kommer det alle byggeriets parter til gode, der med langt større transparens vil kunne udvælge de bedste egnede materialer til i de enkelte projekter,” siger Per Mikael Åkesson, Director, Advisory North & West Europe, Velux og næstformand i Molio.

I Velux vil man gerne stille data til rådighed, det gælder fx inden for både klima, miljø og energieffektivitet.

”Som materialeleverandør har vi i Velux stor interesse i, at branchen får øget samarbejdet om fælles formater og datastrukturer for både egenskaber og miljødata, og her spiller Molio en vigtig rolle med projektet LeksiCON, der standardiserer egenskabsdata, og ConTech Lab, der har undersøgt mulighederne for at automatisere indhentning af EPD’er for byggevarer. Og det skyldes ikke mindst at begge projekter tager udgangspunkt i internationale standarder.” siger Per Mikael Åkesson.

Fælles sprog fremmer samarbejde og innovation

LeksiCON er nyt digitalt værktøj udviklet i Molio, som består af et fælles digitalt sprog for byggeriet. LeksiCON muliggør fx udveksling af entydige data og informationer om byggevarer på tværs af hele byggeriets værdikæde og gennem alle faser af et projekt.

Per Mikael Åkesson, der har arbejdet i Velux gennem mere end to årtier, ser også potentiale for, at fælles standarder vil styrke bredden af innovationen i byggebranchen ved at gøre det lettere for forskellige aktører at samarbejde om udvikling af nye produkter og løsninger:

"Når vi har en fælles forståelse og internationale standarder for dataudveksling, åbner det op for muligheder for samarbejder og partnerskaber, der kan føre til øget innovation, nye produkter og tjenester. Det vil ikke kun gøre det lettere for producenterne at levere de nødvendige oplysninger om deres produkter, men også for entreprenører og arkitekter at integrere disse oplysninger i det videre arbejde," siger han.

Særligt energirenovering er et fokusområde i forretningen hos Velux. Det er Per Mikael Åkessons vurdering, at adgang til bedre data vil gavne markedet for energirenovering i Danmark, da det vil give rådgivere og i sidste ende bygherrer større vished om, at de investerer i den løsning, der giver bedst mening både for økonomien og klimaaftrykket.