ConTech Lab - Pionérprojekt 1

Sådan skaber vi bedre overblik over økonomi og færdiggørelsesgrad

ConTech Lab ruller nu sit første pionerprojekt ud som skal give et bud på, hvordan både bygherrer og projektteam kan få et bedre overblik over projektets økonomi og færdiggørelsesgrad. Aarsleff stiller et konkret byggeprojekt til rådighed, nemlig opførelsen af Danske Banks nye hovedsæde i København.

Ofte vil både bygherre og projektteamet i udførelsesfasen gerne have bedre indblik i både økonomi og færdiggørelsesgrad på et byggeprojekt, men der mangler en fælles metode og struktur til at skabe denne transparens. Her kan digitalisering og data gøre en forskel.

People

Foto: Aarsleff

I dag har branchen ikke et fælles syn på, hvilke data man skal indsamle og måle på. I byggeprojekterne findes ikke en éntydig fælles standard for linket mellem tid og økonomi, og derfor mangler forudsætningerne ofte for at lave et samlet fælles overblik. Det kan skyldes, at data kan være spredt over mange systemer. Manglende overblik og manglende gennemsigtighed leder ofte til øget risici, flere fejl og misforståelser, som betyder forsinkelser og konflikter. Dette presser indtjeningen og produktiviteten og skaber et dårligt arbejdsmiljø.

KPI’er skal defineres i fællesskab

Det første pionérprojekt tager derfor afsæt i at definere KPI’er i fællesskab for projektet, og på den måde at skabe et fælles billede af, hvad der er vigtigst at måle på, når det kommer til projektøkonomi og færdiggørelsesgrad. Pionérprojektet tager også skridtet videre ved at visualisere og formidle disse KPI’er vha. dashboards. 

Læs mere om pionerprojekt 1

Stort Aarsleff-projekt tester metoden

Den primære samarbejdspartner på det første pionerprojekt er Aarsleff, som med bygherre Danica Pensions positive engagement stiller et konkret byggeprojekt til rådighed, nemlig opførelsen af Danske Banks nye hovedsæde ved Bernstorffsgade i København.

”I Aarsleff har vi stort fokus på digitalisering og vi ønsker at bidrage til en fælles forståelse af KPI’er inden for økonomi og færdiggørelsesgrad samt hvordan disse skal visualiseres og bruges i praksis af både bygherre og de udførende parter. Vi har en forhåbning om, at projektets resultater kan komme hele branchen til gode og bliver de første byggesten til en datamodel 1.0”, udtaler Jesper Kristian Jacobsen, administrerende direktør i Aarsleff.

Pionérprojektet supporteres derudover af eksperter inden for datadesign fra Alexandra Instituttet samt inden for projektøkonomi fra DTU. Christian Thuesen, Lektor hos DTU og leder af deres Project Lab uddyber ”I takt med den stigende kompleksitet af byggeriet, udfordres branchens evne til at planlægge og styre økonomi, tid og kvalitet. Med ingeniørers kernefaglighed indenfor teknologi og matematik er de nøglepersoner til at adresserer denne udfordring og derfor er vi i gang med at styrke vores eksisterende forsknings- og undervisningsaktiviteter indenfor projektplanlægning og styring. I den kontekst er pionerprojektet et vigtigt skridt i udviklingen af fremtidige ingeniørkompetencer og værktøjer til gavn for byggeriet”

Yderligere deltager EG Software aktivt i pionerprojektet.

Involvering af hele branchen

Pionérprojektet løber over 4 måneder og den første del af processen vil gå ud på at definere pionerprojektet med projektteamet, så der er en fælles forståelse af formål og output. Yderligere vil branchen blive inviteret til to workshops, hvor de foreløbige resultater præsenteres og input modtages til det videre forløb.

Christina Hvid, adm. direktør i Molio og ConTech Lab uddyber ”Dette er det første pionerprojekt af forhåbentlig mange, som vi håber kan være et skridt på vejen til en mere effektiv og bæredygtig byggebranche. Det kræver bred opbakning og samarbejde på tværs, så der er brug for danske virksomheder ligesom Aarsleff, der tør være pionerer, præge udviklingen og prøve det af – i fællesskab.”

Følg pionérprojekterne i ConTech Lab 

Artikler