Digitale værktøjer - Byggedata

Pjecer om sekundær bebyggelse

Nyhed fra Byggedata: Den 1. januar 2020 trådte en ny bekendtgørelse om BR18 i kraft. Som en del af de nye ændringer var bl.a. en præcisering af sekundær bebyggelse.
People

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt to nye pjecer, som omhandler kravene til opførelse af sekundær bebyggelse, eksempelvis garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, skure og lignende bygninger med et samlet areal på højst 50 m2.

De to pjecer med titlen "Sekundær bebyggelse - kræver det byggetilladelse?" henvender sig henholdsvis:

Til ejere af enfamilie-, dobbelt- og rækkehuse

Til ejere af sommerhuse