BIM-handlingsplan 2021

Praktisk viden om BIM-standarder

En række målrettede webinarer og kurser skal øge kendskabet til og lette brugen af centrale BIM-standarder, så de bliver nemmere at bruge i praksis for den enkelte virksomhed i den danske bygge- og anlægsbranche. Webinarer og kurser er udviklet af Dansk Standard og Molio i et samarbejde med byggeriets brancheorganisationer.

BIM er fremtidens metode til at digitalisere bygge- og driftsprocesser. Og standardisering af BIM er det vigtigste redskab til at sikre, at viden om BIM og digitale processer kan blive udbredt til alle led i byggeriets værdikæde som fælles grundlag og metode.

Byggeriets brancheorganisationer, Dansk Standard og Molio har derfor udarbejdet en fælles plan, der vil udbrede kendskabet til og lette brugen af de centrale BIM-standarder i den danske BIM-praksis.

People

Webinarer og kurser er åbne for tilmeldinger

Derfor er der nu udviklet en række webinarer og kurser for branchen om henholdsvis DS/EN ISO 19650 (del 1, 2 og 3) og IFC-standarden DS/EN ISO 16739-1. Webinarerne giver både viden og information om standarderne og gode, praktiske cases, der viser hvordan standarderne kan bruges i praksis. Der vil også være tid til, at deltagerne kan spørge ind og snakke med hinanden om, hvordan man kommer i gang.

Om DS/EN ISO 19650 er der 2 webinarer og 1 kursus. Tilsammen giver de dig et godt indblik i de begreber, principper og processer, der introduceres med 19650-serien samt en dybere viden og forståelse for standardernes indhold, betydning og anvendelsesmuligheder.

Derudover kan du tilmelde dig 1 webinar og 1 kursus om IFC-standarden DS/EN ISO 16739-1. Her bliver du rustet til at udveksle data i det åbne format, IFC, når du arbejder med forskellige bygningsmodel-værktøjer. Du får både en introduktion til formatet og en række gode praktiske råd, tips og tricks, til at overkomme de udfordringer, der kan opstå undervejs.

Tilmeld dig kurser og webinarer her 

Hvad handler standarderne om?

DS/EN ISO 19650 vedrører den digitale informationshåndtering i forbindelse med BIM. Første del fastlægger principper, begreber og rammer for håndteringen af informationer gennem et byggeris livscyklus. Anden del handler om, hvordan dette gøres i praksis. Hvordan kravene fastlægges og hvordan de opfyldes samt hvilke overvejelser, man skal gøre sig. Tredje del hjælper byg- og driftsherre med at stille krav til de specifikke informationer, de skal bruge i forbindelse med driften af byggeriet.

IFC-standarden DS/EN ISO 16739-1 er både en datamodel og en udvekslingsmodel, der handler om udbredelsen af det åbne IFC-format.

Læs artiklen Derfor er BIM-standarder vigtige

Læs artiklen Implementering af ny BIM-handlingsplan er i gang