Alle nyheder

Prisdata med CCS-koder styrker BIM

Når projekterende arbejder med BIM og de har et abonnement på Molio Prisdata, så er det nemt og hurtigt at finde frem til den samlede overslagspris for byggeriet.
People

Prisdata har tilføjet CCS-koder til de mange forskellige bygningsdele.

Jo flere typer af information, der er i en BIM-model, jo mere effektiv bliver både projektering og samprojektering. Dette kræver dog et fælles sprog, som alt efterhånden tyder på bliver CCS (Cuneco Classification System). Et fælles sprog sparer tid og øger entydigheden i informationsflowet gennem byggeriets faser. Derfor har Molio, som byggebranchens største leverandør af prisdata, tilføjet CCS-koder til de mange forskellige bygningsdele.

Jo flere samlede data jo bedre

Hvis man projekterer i 2D, er det som hidtil nemt at bruge Molio Prisdata og lave hurtige og pålidelige overslagsberegninger. Men for dem, der projekterer med BIM, vil der fremover være mulighed for en højere grad af automatik i forbindelse med overslagsberegninger:

– Den mulighed har vi, fordi vi nu har et fælles sprog i form af CCS, forklarer René Olsen, der er produktchef for Molio Prisdata:

– Dette gør BIM-projektering endnu mere entydigt og anvendeligt ikke mindst, når man samprojekterer med andre parter. Jo flere anvendelige data, der er knyttet til de enkelte bygningsdele i et fælles sprog, jo færre data skal den projekterende selv ud at finde og/eller beregne andre steder eller i andre programmer, fortæller René Olsen.

Justeringer i modellen slår igennem på prisen

Når alle bygningsdele i modellen er kodet, kan man med kalkulationsprogrammet Sigma få en yderligere produktivitetsgevinst. Ved hjælp af Sigma, vil alle større eller mindre justeringer i BIM-modellen nemlig automatisk slå igennem i den samlede overslagsberegning. Hvis man fx justerer arealet af væggene eller typen af vinduer, så justeres den samlede pris i kalkulationen helt automatisk. Den samlede overslagspris på byggeriet er derfor altid ført helt ajour med modellen.

Det giver store tidsbesparelser for den BIM-projekterende.

Læs mere om CCS her.

Læs mere om Molio Prisdata her.