Projekt ConTech

Projekt ConTech – teknologi i byggeriet

Byggeri fra Danmark sætter præg på hele verden og det forpligter. I forsommeren 2020 indledte Industriens Fond, Realdania og Molio derfor et ambitiøst samarbejde om at øge produktivitet og bæredygtighed i byggebranchen gennem øget digitalisering og brug af ny teknologi.
People

Ideen til projekt ConTech er opstået efter Molios løbende dialog med flere af byggeriets aktører og har til formål at løfte produktivitet og bæredygtighed.

Målet er at skabe et unikt læringssted for branchen og en fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets parter sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, algoritmer og teknologi til at skabe fremtidens byggeri – et mere bæredygtigt byggeri.

Ingen konkurrent til eksisterende initiativer

Projekt ConTech er ikke en konkurrent til de initiativer, der allerede er, men har derimod til formål at favne og samarbejde med de eksisterende aktører over hele Danmark.

- Vi ved, at ambitiøse målsætninger kræver samarbejde for at lykkes – og vi arbejder benhårdt og dedikeret for at skabe et initiativ, der samler branchen - og som udvikles på tværs af branchens mange aktører, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio, og fortsætter:

- Det er en klar målsætning for Projekt ConTech at gavne så mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen som muligt - både nu og i fremtiden.

Grundig forundersøgelse

I juni måned igangsatte Projekt ConTech en forundersøgelse for at afdække, hvordan man bedst faciliterer udbredelsen af digitalisering og ny teknologi i alle dele af byggeriet. Undersøgelsens resultater offentliggøres i tre rapporter: et litteraturreview, en kortlægning af relevante nationale og internationale brancheinitiativer samt en omfangsrig field-research blandt virksomheder på tværs af værdikæden. I disse uger gennemføres en række valideringsworkshops med topledelserne på tværs af brancheorganisationer og virksomheder, videnspersoner samt digitale spydspidser.

Det fulde overblik over forundersøgelsens resultater i form af tre rapporter udgives i slutningen af september. Og herefter følger opstarten af det konkrete arbejde i projekt ConTech med at skabe en mere produktiv og bæredygtig fremtid for byggeriet.

Er du ikke allerede tilmeldt nyhedsmailen, kan du tilmelde dig her.