Rekordomsætning til gavn for branchen

Læs med, når bestyrelsesformand i Molio, Ib Enevoldsen, udlægger Molios resultater og planer for fremtiden med udgangspunkt i Molios årsregnskab for 2022.
People

Molio har netop offentliggjort årsrapporten for 2022. Sammen med resten af bestyrelsen og ledelsen i Molio er jeg glad for, at den viser en rekord stor omsætning. Det betragtes af bestyrelsen som udtryk for branchens opbakning.

Molios overskud er bedre end budgetteret, men fortsat beskedent. Det er vigtigt, at Molio løber rundt og giver et lille plus, da det bliver anvendt til udvikling af Molio samt investeringer i og til gavn for hele byggeriets værdikæde.

Som uafhængig erhvervsdrivende fond, er Molios formål ikke profit, men i stedet at skabe værdi for og understøtte hele byggeriets værdikæde med viden, løsninger og kompetencer til brug for udvikling af bæredygtighed og produktivitet til gavn for samfundet.

Hvis jeg kigger tilbage på året 2022, har det for Molio bl.a. betydet afrundingen af de seneste tre års implementering af strategien ”Et Nyt Molio”, der har styrket Molios position i markedet, øget samarbejdet med branchen og opgraderet organisationen med nye kompetencer. Det betyder, at vi i Molio fremadrettet kan fokusere på stærke samarbejdsrelationer og værditilbud til branchen med udgangspunkt i Molios nye strategi 2023-25 ”Sammen om bæredygtig udvikling”. Titlen er et udtryk for, at Molio i langt højere grad vil fokusere på den merværdi, vi kan skabe til, for og sammen med hele byggeriets værdikæde.

Strategi Version II Pages 1 (1) (1)

Arbejdet med bæredygtighed i byggebranchen skal være hverdagspraksis i hver enkelt virksomhed – lige fra de helt store spillere til SMV’er i alle størrelser landet over. Viden, værktøjer og processer skal være tilgængelige for alle – og derfor tilbyder Molio værktøjer som fx LCAcollect, LeksiCON, Beskrivelsesværktøj 2.0 og mange andre. De kan både øge branchens kollektive viden om og tagen del i den bæredygtige udvikling, samt øge produktiviteten og lette samarbejdet på tværs – til gavn for den enkelte virksomhed, bredden af byggeriets værdikæde, samfundet og Danmark som SMV-land.

Et andet eksempel på konkret fremdrift i branchens bæredygtige omstilling er det tværgående ledelsessamarbejde: Topleder Handletanken. Jeg er optimistisk på klimaets vegne, når Molio og ConTech Lab samler 17 topledere på tværs af byggeriets værdikæde i en Handletank, hvis vision det har været at accelerere den bæredygtige omstilling på tværs i den danske byggebranche og sikre at branchen bliver et europæisk forbillede.

GRID Topleder Handletank 1600900 Narrow

Handletanken har peget på fire acceleratorer: Samarbejde og ledelse, Innovation, data og værktøjer, Regulering, Kultur, adfærd og teknologi – og på 12 konkrete handlinger. For vi skal sætte ind flere steder, og der findes intet quickfix, men til gengæld kan vi flytte udviklingen, når vi vil og gør det sammen. Foreløbig er arbejdet givet godt videre til Dansk Industri, hvor jeg glæder mig til at være med i det videre arbejde. 

I det hele taget ser jeg frem til i 2023 fortsat at være bestyrelsesformand og dermed sammen med ledelsen være i front for Molio og vores fire værditilbud:

For det første tidssvarende produkter og løsninger, der giver værdi – og som underbygger bygge- og anlægsbranchens øgede fokus på bæredygtighed, samt fortsatte fokus på produktivitet, digitalisering og et velfungerende samarbejde på tværs af værdikæden.

For det andet en inviterende samarbejds- og partnerskabsmodel for fælles udvikling – der kan understøtte den transformation, bygge- og anlægsbranchen står overfor – særligt ift. bæredygtighed, digitalisering og produktivitetsforbedringer.

For det tredje skal bæredygtighed integreres i Molios eksisterende løsninger, produkter og ydelser. Og i vores samarbejder om nye løsninger på tværs af værdikæden.

For det fjerde skal Molio sikre en øget eksekveringskraft i det fælles udviklingsarbejde til gavn for branchen.

Året 2022 har været et godt år – også for Molios kurser og uddannelser, der rammer rent ned i det gap, der er mellem nutidens og fremtidens byggebranche. Vi oplever stor efterspørgsel på at tilegne sig ny viden og værktøjer til at kunne navigere i den nye, bæredygtige tid, hvorfor hele 40 procent af Molios kurser allerede handler direkte om bæredygtighed.

I bestyrelsen er vi også utrolig tilfredse med, at HUSET Middelfart - hele byggeriets konferencecenter og byggeudstilling - også har haft sit bedste år nogensinde. Ydermere tilfører både ConTech Lab og buildingSMART vigtige, skelsættende samarbejder med byggeriets værdikæde, herunder også inden for anlæg og infrastruktur, samt vidensinstitutioner.

Det er vigtigt – for os alle. For fremtidens byggebranche bygger ikke sig selv. Skal vi som samfund nå målsætningen om en 70 pct. reduktion af CO2-udledning inden 2030, må vi i fællesskab på tværs af byggeriets værdikæde skabe fælles løsninger. Som branche skal vi ville den bæredygtige udvikling – og det vil vi i Molio.

Med venlig hilsen

Ib Enevoldsen
Bestyrelsesformand i Molio