Prisstigninger

Sådan håndterer du store prisstigninger i dine kalkulationer

Skal du kalkulere byggebudgetter eller afgive tilbud, så bør du forholde dig til de store prisstigninger på bl.a. træ og stål, som kan komme til at påvirke slutprisen betydeligt. Se, hvad du kan gøre som rådgiver eller entreprenør.

Gennem hele 2021 har prisstigningerne på især træ, stål og isolering for alvor taget fart. En heftig cocktail af stigende efterspørgsel efter byggevarer, massiv materialemangel og mangel på arbejdskraft gør, at priserne på visse byggematerialer og -produkter gennem 2021 har været på himmelflugt.

People

Ifølge Analyse fra DI (August 21) oplever branchen massiv mangel på både materialer og arbejdskraft. Hver femte virksomhed i bygge- og anlægsbranchen og hver tredje tømrervirksomhed oplever materialemangel og det giver store udfordringer. I en undersøgelse fra oktober 2021 foretaget af Danmarks Statistik har 47 procent af virksomhederne inden for byggeri og anlæg meldt ind, at de mangler arbejdskraft og 25 procent mangler materialer.

Samtidig er der ifølge Bygherreforeningens Bygherrebarometer 2021 planlagt rekordmange byggeprojekter i 2022 - særligt boligbyggerier - og denne efterspørgsel kan presse priserne yderligere i vejret. Så meget, at offentlige byggeprojekter kan blive truet.     

I byggebranchen er der især mangel på træ efterfulgt af stål, jern og plast samt polystyren (der blandt andet kan bruges som isolering under terrændæk). I industrien er der p.t. mangel på bl.a. microchips og elektriske komponenter - produkter som også kan påvirke priserne på fx materiel-leje for ikke at tale om installationsområdet. Oven i alt dette kommer de øgede fragtomkostninger, som også har indflydelse på priserne i byggeriet samt de stigende energipriser (DI Energi - december 2021).

Hvordan forholder jeg mig?

Prisstigningerne er så store, at alle parter er nødt til at forholde sig til dem. Også selvom det typisk er kunden, der kommer til at betale for dem. I dette tilfælde bygherren.

Rådgiver

Rådgiverne skal forsøge at indregne prisstigningerne i byggebudgettet, når de laver deres kalkulationer. Men hvor meget? Den fremskrivning af priserne, som man foretager, når man laver byggebudgetter, er i sidste ende baseret på et skøn. Skønnet kan kvalificeres ved at kontakte nogle leverandører og forhøre sig om deres vurdering. I en ekstraordinær situation som denne, hvor der er usikkerhed om priserne, kan rådgiveren derudover aftale med bygherren at lave flere byggebudgetter baseret på forskellige scenarier.

Entreprenør

En entreprenør bruger primært priskalkulation til at lave tilbud eller tjekke underentreprenørernes tilbud. Den rigtige tilbudspris er høj nok til at dække omkostningerne (for et tilbud er bindende), men lav nok til at vinde over de andre entreprenørers tilbud. Derfor bør entreprenørerne tage forbehold for de usædvanlige prisændringer i det tilbud, de afgiver. Det er en god idé, at forventningsafstemme med bygherren, så denne kan give alle de bydende samme vilkår ift. mulige prisstigninger. Hvis en bygherre ikke accepterer forbehold i tilbuddet, risikerer bygherren et generelt højere tilbudsprisniveau, da du som entreprenør og tilbudsgiver i så fald er nødt til at indregne risikoen for prisstigninger i din tilbudspris.

Læs mere om det juridiske perspektiv vedrørende prisstigninger i denne klumme af Simon Heising

Hvornår stopper prisstigningerne?

Den fremtidige prisudvikling er svær at forudse. Udover det efterslæb der har hobet sig op, har regeringerne i flere lande sat investeringerne i byggeriet op under og efter pandemien. Det skaber et fremtidsscenarium, hvor man må forvente øget efterspørgsel og fortsatte prisstigninger flere måneder frem.

Gå til molio.dk/prisudvikling.dk

Arbejder du med kalkulationer? Prøv Molio Prisdata gratis her

Læs mere om hvorfor priskalkulation er vigtig

Denne artikel er opdateret 25.11.2021. 

Relevante artikler