Bestyrelse

Sadia Ahmad er valgt ind i Molios bestyrelse

Sadia Ahmad, chef for Saint-Gobain Weber og medlem af Saint Gobains danske ledelse, er netop valgt ind som nyt medlem i Molios bestyrelse. Hun overtager posten fra Per Mikael Åkesson fra VELUX, som træder ud af bestyrelsen. Sadia bidrager med indgående viden om de muligheder og barrierer, som producenterne står over for. Hun kommer med en grundindstilling om, at bæredygtighed skal løftes i fællesskab. Læs hvorfor det giver mening for Sadia Ahmad at lægge kræfter i Molios bestyrelse.
People

- Jeg er rigtig glad for at være blevet en del af Molios bestyrelse. Jeg er overbevist om, at fælles standarder og fælles værktøjer er vejen frem for branchen og for den grønne omstilling. Uanset hvor i værdikæden, du befinder dig, så er fremtiden grøn og bæredygtig. Men vi kan kun løfte det i fællesskab ved at ensrette og standardisere og gøre det bæredygtige valg jordnært og tilgængeligt for alle. Jeg synes, at Molio har en vigtig og neutral rolle i dette arbejde.

Sadia er chef for Saint-Gobain Weber, hvor bæredygtighed spiller en stor rolle:

Produktdata skal være sammenlignelige

- Som producent er en af de store udfordringer, at de EPD’er (produktdata) vi laver ikke for alvor er sammenlignelige med andre producenters produktdata. Det er de ikke af den simple grund, at data ikke er ensrettet. Derfor er det svært at træffe det grønne valg for forbrugeren. I Molio arbejdes, der netop på at ensrette egenskabsdata, så vi kalder egenskaberne det samme. Derfor er det super spændende for mig at komme tættere på dette arbejde og på processerne bagved. Et ensartet datagrundlag er en af forudsætningerne for, at markedet og efterspørgslen bliver grønnere.

- Når det så er sagt, så betyder det ikke, at producenterne sidder med hænderne i skødet og venter på, at markedet er modent og data sammenlignelige. I Saint-Gobain Weber har vi fx fået udviklet en kalkmørtel på markedet, der gør, at murstenene kan genanvendes, når en bygning er udtjent. Så vi – og mange andre producenter - er i fuld gang med at levere varen, siger Sadia Ahmad.

Producenterne spiller en nøglerolle

Christina Hvid, adm. direktør i Molio, glæder sig til samarbejdet med Sadia:

- Jeg ser frem til samarbejdet med Sadia i Molios bestyrelse. Netop producenter og leverandører af byggematerialer spiller en nøglerolle i branchens grønne omstilling - og også i Molios implementering af vores strategi “Sammen om bæredygtig udvikling”. Det er mit indtryk, at Sadia har en handlings- og løsningsorienteret tilgang, som Molios øvrige bestyrelse også har – og det tror jeg, der skal til, når vi skal sætte mere tempo på den bæredygtige og digitale omstilling, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

Se Molios strategi ”Sammen om bæredygtig udvikling her” 

Se Molios bestyrelse her

CV - Sadia Ahmad

• december 2022: Chef for Saint-Gobain ¬Weber og del af Saint-Gobain Denmarks ledelse.
• 2015 – 2022, forskellige lederroller i Saint-¬Gobain Weber.
• 2013: Udvalgt til Saint-Gobains Management Trainee program.
• 2013: Civilingeniør med speciale i inter¬national teknologi og ledelse.