Byggeriets Handletank for Bæredygtighed

Sammen om en bæredygtig fremtid

En milepæl for byggeriets grønne omstilling blev sat, da Byggeriets Handletank for Bæredygtighed i går afholdt sit afsluttende stormøde. For første gang er det lykkedes at samle mere end 60 virksomheder fra hele byggeriets værdikæde og 130 branchefolk samt en række organisationer om at udvikle og skabe enighed og engagement i konkrete handlingsforslag til branchen. Handlingsforslag, som i sin helhed kan skubbe branchen i en mere bæredygtig retning.
People

Efter 5 måneders intensivt arbejde og efter en stor indsats fra alle de deltagende virksomheder og branchefolk er handletankes samlede og grundigt gennemarbejdede handlingskatalog til branchen ved at være klar. Nu skal de sidste input fra gårsdagens afsluttende møde i handletanken indarbejdes og det endelige katalog over handliger til branchen skal gøres klar til offentliggørelse den 25. januar. 

DI Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, TEKNIQ Arbejdsgiverne og Molio har under ledelse af DI Byggeri initieret og drevet handletankens arbejde.

Læs mere om handletanken her

Fokus på CO2, biodiversitet og cirkulær økonomi

Der var et godt fremmøde på tværs af branchen i Rambølls store auditorium i Ørestaden. En branche, der i bred enighed samarbejder om at accelerere den bæredygtige udvikling. En branchen, som har en stor betydning i samfundet og i den grønne omstilling, lød det indledningsvist.  Alle har et ansvar og alle er en del af løsningen. 

I forhold til tidligere initiativer som fx Klimapartnerskabet inkluderer handletankens centrale fokusområder ikke alene CO2, men i høj grad også biodiversitet og cirkulær økonomi. Især sidstnævnte områder var der enighed om, at branchen endnu mangler data og koordineret viden. Endnu udestår både de lovgivningsmæssige rammer og samlede anvisninger, standarder og best practices for de to områder. Ikke desto mindre bygger et af dagens mantraer "bevar elle forklar" på den sunde fornuft, at jo bedre vi tager vare på vores eksisterende bygningsmasse jo færre ressourcer skal vi bruge på at bygge nyt. Det blev også nævnt, at byggeriet tegner sig for 30 % af det samlede tab af biodiversitet - og som det blev sagt - biodiversitet handler om meget mere end insekter på forruden.

Der er lagt op til offentliggørelsen af et spændende og relevant samlet handlingskatalog med i alt 34 grundigt gennemarbejdede anbefalinger, hvoraf 4 anbefalinger er prioriteret.

Kataloget offentliggøres den 25. januar.  

I Molio har vi blandt andet bidraget i handletankens arbejde ved at lægge rammer til handletankens indledende to-dages bæredygtighedscamp i september 2023, hvor 130 branchefolk var samlet i vores konferencecenter, HUSET Middelfart. Her blev arbejdet i de 8 arbejdsgrupper for alvor blev skudt i gang.

Læs mere og se en kort film fra bæredygtighedcampen her

Udover deltagelse i styregruppen har Molio også bidraget aktivt og været tovholdere for to af de otte arbejdsgrupper. Christina Haupt Toft, vicedirektør i ConTech Lab og Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio har været tovholdere i henholdsvis arbejdsgruppen vedrørende Biodiversitet og arbejdsgruppen om Data og digitalisering.

Stemningsbilleder fra dagen

CPA00474 1600

Sidste briefing af dagens moderator, Nynne Bjerre Christensen.

CPA00543 1600

Ib Enevoldsen, adm. direktør i Rambøll, byder velkommen

CPA00557 1600

Fint fremmøde i auditoriet hos Rambøll i Ørestaden. 

CPA00499 1600

Der var også tid til mere uformel snak i pauserne

CPA00759 1600

Breakout-session: Eftertanke og sidste input til handlingsforslag vedrørende begrænsning af CO2

CPA00802 1600

Breakout-session: Engagement og kommentarer til handlingsforslag om biodiversitet og cirkulær økonomi.