Beskrivelsesværktøjet 2.0

Beskrivelsesværkøjet 2.0 er klar til nye krav om selektiv nedrivning

Der er et kæmpe potentiale for bedre udnyttelse af ressourcer i byggebranchen og måden vi river de udtjente bygninger ned på, spiller en stor rolle. Miljøministeriet barsler med ny lovgivning på området og Beskrivelsesværktøj 2.0 leverer en ny beskrivelse, der viser vejen i praksis.
People

Nedrivning er et højaktuelt område for branchen. Renoveringsprojekterne, bl.a. i den almene boligsektor, står i kø og der har aldrig været større fokus på genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse af de materialer og produkter fra vores eksisterende bygninger.

For nylig proklamerede miljøministeriet, at et nyt lovforslag er på trapperne. Et lovforslag, som skal sikre, at gamle byggematerialer i højere grad kan genbruges, genanvendes eller på anden måde nyttiggøres.

Den nye beskrivelse i Beskrivelsesværktøjet 2.0 ”Nedrivning og miljøsanering” er på forkant med
det lovforslag og har adresseret selektiv nedrivning. Som noget nyt fokuserer den blandt andet på demontering og bortskaffelse:

”Det er et helt nyt område, vi nu endelig får en beskrivelse for. Selektiv nedrivning, genbrug og genanvendelse har fået en helt central plads i beskrivelsen, så vi allerede nu er helt på omgangshøjde med den ny lovgivning på området, vi forventer vil træde i kraft i løbet af sommeren 2024”, siger Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio.

Ifølge Thomas Kingo Karlsen, ejer af nedrivningsvirksomheden Kingo Karlsen er der hårdt brug for den nye beskrivelse:

"Nedrivning og miljøsanering spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling af byggebranchen, der skal yde sit bidrag i forhold til både klimakrisen og den ressourcekrise, som vi ved også er på vej. Nedriverne kan høste byggematerialer til genbrug og genanvendelse i de bygninger, vi river ned eller renoverer, og det mindsker CO2-aftrykket og reducerer forbruget af jomfruelige ressourcer til materialeproduktion," siger han.

(citatet er fra en tidligere artikel Ny beskrivelse om nedrivning og miljøsanering vil hjælpe den grønne omstilling på vej).