Molios bestyrelse

Opkvalificering og uddannelse er afgørende for virksomhedernes grønne succes

Opkvalificering og uddannelse er afgørende for at få alle med i byggeriets digitale og grønne omstilling, mener Sidse Buch, politisk-økonomisk konsulent i BAT-kartellet, direktør i Boligfonden Kuben og bestyrelsesmedlem i Molio.
People

Byggeriet er en af de største sektorer i Danmark, og branchens udvikling i form af digitalisering og grøn omstilling er kun lige begyndt. For at kunne tackle udfordringer er det nødvendigt at have en veluddannet og kompetent arbejdsstyrke.

"Det er afgørende for både virksomheder og de enkelte medarbejdere, at de nødvendige kompetencer til at håndtere den tiltagende digitalisering og grønne omstilling er til stede – ikke kun bag skrivebordene, men også ude på byggepladsen, når arbejdet skal udføres i praksis," siger Sidse Buch.

Det nuværende tempo i udviklingen af både ny teknologi og nye arbejdsmetoder betyder, at der er behov for en kontinuerlig opdatering af medarbejdernes kompetencer.

"Vi ser en stigende efterspørgsel på medarbejdere med kendskab til og praktisk erfaring med bæredygtigt byggeri. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne prioriterer opkvalificering og efteruddannelse af deres medarbejdere, så både virksomhed og medarbejdere har mulighed for at byde ind på opgaver i fremtidens byggeri," siger Sidse Buch.

BAT-kartellet har igennem flere år arbejdet for at øge opmærksomheden på vigtigheden af opkvalificering og uddannelse i byggeriet. De mener, at det er nødvendigt med en indsats på både nationalt og lokalt niveau for at sikre, at medarbejderne i byggeriet er klædt på til de kommende udfordringer.

"Vi skal sørge for, at der er tilstrækkelige ressourcer og initiativer på plads, der kan sikre, at medarbejderne i byggeriet har de nødvendige kompetencer til at tackle udfordringerne i den digitale og grønne omstilling. Det har stor betydning for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, at de føler sig inddraget i den omstilling, som de er en del af," siger Sidse Buch.

Ifølge Sidse Buch er opkvalificering og uddannelse også vigtigt for at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere i byggeriet.

"Vi ved, at mange unge mennesker er interesseret i at arbejde i byggeriet, særligt fordi det giver mulighed for konkret at bidrage til den grønne omstilling. Men samtidig er det vigtigt, at de også ser, at der er mulighed for at udvikle sig og lære nyt. Hvis vi kan tilbyde uddannelse og opkvalificering til medarbejderne i byggeriet, hjælper det også virksomhederne med at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere," siger Sidse Buch.

Har dine medarbejdere brug for nye kompetencer?

Se Molios udbud af praktisk anvendelige kurser og uddannelser indenfor både bæredygtigt byggeri, arbejdsmiljø og meget mere.