Molio Nyt

Søren Spile skifter kasket

Søren Spile, som i mange år har været fast figur i Molio, skifter 1. oktober sin kasket som udviklingschef i Molio ud med en ny som ekstern konsulent for Molio. Søren Spile vil fortsat løse faglige udviklingsopgaver for Molio.
People

Selv om Søren ikke længere vil være at finde ved skrivebordet i Molio, fortsætter han i et tæt samarbejde Molios produktchefer og Bjarke Fjeldsted, som starter som Molios nye CPO – ligeledes 1. oktober.

- Jeg er utrolig glad for, at Søren Spile fortsætter som konsulent for Molio. Det betyder, at vi kan fastholde Sørens store viden og årelange erfaring med data- og informationsudveksling i byggeriets processer, siger Christina Hvid som er administrerende direktør i Molio. Hun er tilfreds med udsigten til at bibeholde et stort fokus på videreudvikling af Molios kerneprodukter.

- Jeg vil samtidig gerne kvittere for den store indsats og hårde arbejde, som Søren altid lagt for dagen sine mange år i Molio. Han vil blive savnet på kontoret i Herlev. Heldigvis kan jeg se frem til fortsat at få gavn af Sørens omfangsrige viden og rutine på adskillige fagområder.

Styrket fremtidig indsats

Søren Spile kommer i fremtiden til at styrke Molios kerne af digitale værktøjer, hvilket der, ifølge den afgående udviklingschef kan være god brug for:

- Molio skal i de kommende år have et løbende fokus på eksekveringen på udviklingsprojekter. Derfor har der været behov for en nettotilførsel af ressourcer, ved at Bjarke Fjeldsted overtager rollen som CPO i Molio, siger Søren og fortsætter:

- Samtidig kommer jeg til at hjælpe med at bringe konkrete projekter i mål, såsom standardiserede egenskaber og en digital platform for Molios nye beskrivelsesstruktur.

Molio som bindeled i byggeriet

Søren har i en årrække haft et særligt fokus på standardiserede egenskaber, som han ser, som en af nøglerne til at skabe flere byggeprojekter uden fejl og et øget fokus på bæredygtighed.

Søren er desuden stolt af at have været en del af, at Molio de seneste år både har kunnet fastholde og udbygge sin centrale rolle i bygge- og anlægsbranchen:

- Vi kan fortsat tiltrække de allerdygtigste kompetencer til vores projekter og brugergrupper, og det glæder mig, at der er også et stort fremmøde til den årlige Molio Konference.

Reception aflyst

Grundet de nuværende omstændigheder vedr. COVID-19, har vi desværre set os nødsaget til at aflyse en planlagt reception for Søren.

Der er dog heldigvis ikke tale om et farvel men derimod et på gensyn til Søren i Molio – blot med en ny kasket.