Green Summit

Internationalt samarbejde om grønt byggeri

Lige som i Danmark buldrer den kinesiske byggebranche derudaf, og på trods af forskellen i skala, er der meget Danmark og Kina kan lære af hinanden. Green Summit er et møde mellem danske og kinesiske byggeaktører og har til formål at knytte langsigtede bånd mellem Shanghai og København.
People

Green Summit blev afholdt i juni 2021 som to parallelle fysiske sessioner i henholdsvis BLOXHUB i København og i innovationscentret i Shanghai, som blev bundet digitalt sammen. Molio, repræsenteret af administrerende direktør, Christina Hvid, var med, da de to delegationer underskrev en aftale om et fremtidigt samarbejde, som skal styrke udviklingen af grønt byggeri.

Molio er byggeriets samlende aktør og var bl.a. inviteret med for at give et bud på mulighederne for at skalere gode eksempler i den grønne omstilling i byggebranchen.

Vi skal tænke større

For Christina Hvid er der flere elementer, som kan styrke udviklingen. Den grønne omstilling forudsætter bl.a., at der tænkes større:

- Vi har brug for internationale åbne standarder og vi skal i højere grad anvende ny teknologi og digitalisering til at dele data internationalt og dermed skabe et fælles udgangspunkt for viden, siger Christina Hvid.
Netop data bliver ifølge Christina Hvid nøglen til at øge både digitalisering og den grønne omstilling i byggeriet – både hjemme og på den globale scene.

SMV’er er vigtige i den grønne omstilling

Bæredygtighed skal rodfæstes i branchen. Det skal ifølge Christina bl.a. sikres ved, at branchens mange SMV’er udstyres med nye metoder og løsninger, som således kan udbredes til hele byggeriet:

- En grøn omstilling kræver, at SMV’erne får let adgang til viden og til at bruge værktøjer, der understøtter dem i at tage grønne og bæredygtige valg, siger Christina Hvid og fortsætter:

- Dertil kommer et stærkere samspil mellem nyskabende SMV’er og de store etablerede spillere i byggebranchen. Det skal sikre, at ny teknologi og innovative processer kan styrke udviklingen på tværs af værdikæden, siger Christina Hvid.

Dansk delegation med stor erfaring

Udover Molio, repræsenteret af Christina Hvid, bestod den danske delegation af markante skikkelser i den danske byggebranche fra bl.a. Velux, Fischer Lighting og Lendager Group, som alle er en del af BLOXHUB økosystemet.

Mødet er det første af mange og tager udgangspunkt i Københavns og Shanghais klimamål, som begge stræber efter CO2-neutralitet i 2030.

Ifølge Christina Hvid har Danmark en masse at samarbejde med Kina om:

- Byggebranchen har en del værdifuld know-how og gode grønne eksempler at byde ind med, siger, Christina Hvid, og fortsætter:

- Der er godt gang i byggeriet i Danmark og vi er ikke bange for at tage lederskab på en række områder, men vi når ikke langt alene. Hvis vi for alvor skal ændre noget, skal vi samarbejde og lære af hinanden på tværs af landegrænser.

En øvelse i globalt samarbejde

Ifølge CEO i BLOXHUB, Torben Klitgaard, er Green Summit et pragteksempel på viljen til et globalt samspil for at finde grønne løsninger:

- Det er fantastisk, at der er ildsjæle på tværs af kloden, som ikke lader tidsforskelle og sprogbarrierer stå i vejen for udviklingen af den globale byggeindustri.

BLOXHUB er partner på Green Summit og har ligeledes indgået et længerevarende samarbejde med Innovationscenteret i Shanghai.

Om Green Summit

Green Summit blev afholdt samtidigt på BLOXHUB i København og i Shanghai. Arrangementet havde fokus på bæredygtigt bydesign og udvikling, grønne og bæredygtige bygninger og grønne byggematerialer.

I løbet af efteråret 2021 er der planlagt en række aktiviteter, som har til formål at skabe et tæt samarbejde mellem interessenter fra den kinesiske og danske byggebranche på konkrete udviklingsprojekter.

Evt. relevant for dig: