Circular Build Forum 2021

Store aktører bag nyt forum for cirkulær økonomi

Circular Build Forum er Danmarks nye årlige kongres for organisationer, virksomheder, myndigheder og enkeltpersoner, som arbejder for cirkulær økonomi i byggeriet.

Circular Build Forum (CBF) afholdes for første gang 27. -28. januar 2021, og vil rumme deltagere fra bygge- og anlægsbranchens fulde spektrum. Formålet med kongressen er at sætte meget mere fart på den bæredygtige udvikling i byggeriet i Danmark.

People

Åben dialog om cirkulær økonomi

Bæredygtighedskrav fylder stadigt mere i danske byggeprojekter. Og begreber som certificering, bæredygtighedsklasse og LCA er daglige samtaleemner i branchen. Cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen bærer dog præg af parallelle initiativer og grupperinger, som ofte hver har deres særlige tilgang til cirkulær eller bæredygtig byggeri.

Circular Build Forum vil indbyde alle i bygge- og anlægsbranchen til en åben dialog om cirkulær økonomi i byggebranchen og dermed skabe en platform for videns- og erfaringsdeling, der for alvor skal løfte cirkulær økonomi ind i byggeriet.

- Efter mange år med spredte initiativer vil vi i Circular Build Forum sikre bred opbakning til en stærk cirkulær og bæredygtig agenda, udtaler Thomas Kingo Karlsen, formand for Nedrivning & Miljøsanering i DI Dansk Byggeri.

- Vi skal have hele branchen med, og især bygherrerne er vigtige – for de kan sikre, at cirkulært byggeri bliver ”the new normal” i stedet for blot skrivebordsprojekter eller enkeltstående demonstrationsbyggerier, fortsætter Thomas Kingo Karlsen, som også er ejer af Kingo Karlsen A/S.

Stærk idé og projektgruppe bag CBF

Ifølge en af initiativtagerne DI Dansk Byggeri tager kongressen udgangspunkt i et utappet potentiale for at skalere cirkulære initiativer i byggeriet:

Der arbejdes seriøst med cirkulær økonomi mange steder i byggeriets værdikæde. Det er i sig selv fantastisk, men risikoen for indbyrdes modarbejdende løsninger og suboptimeringer er stor. Hvis branchen virkelig skal rykke sig, er vi nødt til at dele erfaringer på tværs af værdikæden, så det næste projekt baseres på erfaringerne fra de andre projekter. Der er brug for nye brede alliancer og netværk, siger Mads P. Gede, chefkonsulent i DI Dansk Byggeri.

Cirkulær økonomi

Bred repræsentation

Initiativtagerne til Circular Build Forum er DI Dansk Byggeri, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), Teknologisk Institut og Molio, der også danner styregruppe for afholdelse af den første kongres i januar 2021. Ifølge Christina Hvid, administrerende direktør i Molio kan interne kompetencer blive værdifuldt i samarbejdet:

- Når Molio deltager aktivt i Circular Build Forum, er det fordi vi gerne vil samle og udbrede viden om branchens fælles aktiviteter og fordi vi gennem mange år har opbygget solid viden om bæredygtigt byggeri gennem vores kurser og uddannelser. Og så vil vi jo gerne bidrage til at skabe et sted, hvor branchen kan samles og drøfte en dagsorden for en bæredygtig fremtid, siger Christina Hvid.

Styregruppen har etableret et bredt forankret repræsentantskab, der skal sikre den fremtidige drift af Circular Build Forum. Repræsentantskabet er bredt sammensat for at sikre at hele værdikæden inddrages og alle kan bidrage aktivt. Det skal være, at selv om man konkurrerer til dagligt, vil alle have gavn af at erfaringsudveksle på den årlige kongres.

Repræsentantskabet består af:

 • Danske Regioner
 • DAKOFA
 • DI Dansk Byggeri
 • FRI
 • Danske Ark
 • Danmarks Almene Boliger (BL)
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Miljøstyrelsen
 • Kommunernes Landsforening
 • Grundejernes Investeringsfond
 • Pension Danmark
 • IDA
 • Molio
 • Teknologisk Institut
 • Bygherreforeningen
 • DTU (universiteterne)
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST)
 • Realdania
 • Byggesocietet

Den årlige Circular Build Forum finder sted 27.-28. januar 2021 – bestil din billet her.