Molios bestyrelse

Store offentlige bygherrer har et særligt ansvar – og en gylden mulighed for at præge byggeriet i en grønnere retning

Der ligger et særligt ansvar hos de store offentlige bygherrer for at være med til at præge udviklingen inden for bæredygtigt byggeri. Det mener Peter Munk, Bygningschef i AAK Bygninger, Aalborg Kommune og bestyrelsesmedlem i Molio.
People

De offentlige bygherrer i Danmark har et særligt ansvar for at præge udviklingen inden for bæredygtigt byggeri, da det offentlige i kraft af sin størrelse i branchen har mulighed for at yde stor indflydelse på både processer, samarbejde og den bæredygtige udvikling af dansk byggeri.

Det mener Peter Munk, bygningschef i AaK Bygninger, der rådgiver fagforvaltningerne for Aalborg Kommunes samlede bygningsportefølje på omkring en million kvadratmeter og desuden bestyrelsesmedlem i Molio, Bygherreforeningen m.fl.

”I det offentlige har vi en helt særlig rolle som bygherrer, både i kraft af vores størrelse og det faktum at vores budgetter modsat de private bygherrer kommer fra skatteyderne", siger han og fortsætter:

”Det giver os et særligt ansvar for at fremme det gode konstruktive samarbejde både indenfor de klassiske dyder som projektledelse, økonomistyring, men bestemt også den bæredygtige udvikling af byggeriet, da vi ikke alene skylder borgerne at finde de billigste løsninger – men også de bedste og mest fremtidssikrede.”

En strømlinet udbudsproces er forudsætning for bæredygtighed

En forudsætning for, at bygherrerne kan træffe beslutninger med den rette balance af både økonomi, funktionalitet og bæredygtighed, er brancheværktøjer, der sikrer ensartethed i udbud og projektering, så kommunerne får de bedste forudsætninger for at sammenligne tilbudsgiverne.

Et godt eksempel på det er Beskrivelsesværktøjet 2.0 fra Molio, der er i gang med at blive udrullet som den nye branchestandard hos landets største rådgivere og bygherrer – herunder danske kommuner.

Kommunernes mest effektive værktøj til at fremme bæredygtigt byggeri er netop i udbudsprocessen.

”Som kommunal bygherre er det vores opgave at skabe bedre og mere bæredygtige offentlige bygninger. For at nå det mål, skal vi være endnu mere aktive gennem byggeriets processer og vælge vores rådgivere med stor omhu, da et grundigt rådgiverarbejde skaber fundamentet for, at vi i kommunerne kan skabe størst værdi inden for vores budgetter – og det får man ikke nødvendigvis ved resolut at vælge de billigste tilbud,” siger Peter Munk.

Bæredygtige løsninger kan føre til besparelser

Han mener ikke valget står mellem bæredygtighed og pris i udbud af kommunale byggeprojekter, da bæredygtige løsninger kan føre til besparelser på lang sigt gennem en mere effektiv og holdbar bygningsmasse.
"Når det er sagt, er det vigtigt at vi som bygherre kommer med i de tidlige budgetprocesser, så vi sikrer det rigtige budgetgrundlag fra starten. Her er prisdata et vigtigt grundlag for valide beslutningsoplæg, men også CO2 besparelser som en del af beslutningsprocessen."

Peter Munk arbejder selv aktivt for at fremme samarbejdet mellem kommunerne, så værdifuld erfaring med projektering og projektstyring kan udveksles og en model for best practice som kommunal bygherre kan udvikles og fintunes.

Det gør han bl.a. andet som en del af faggruppen for Kommunale Ejendomme i Kommunal Teknisk Chefforening med det formål at styrke det kommunale beslutningsgrundlag for effektiv ejendomsdrift og udvikling på tværs af kommunegrænser.

Hvad kan kommunerne gøre?

 • Få politisk godkendt en bæredygtig portefølje strategi, med fokus på:
  • Renovering og transformation før nybyggeri
  • Udnyt arealerne optimalt, med flerbruger anvendelse, fleksible kontormiljøer mv.
  • Bæredygtige indkøb i drift og vedligehold
  • Brug KL Ejendomsnøgletal som benchmark
  • Stille bæredygtighedskrav til nybyggeri, brug evt. certificeringer som DGNB og Svanemærkning.
 • Stille krav til bæredygtighed i udbudsmaterialet, fx krav om energimærkning, brug af genanvendelige og biobaserede materialer og stil krav LCA dokumentation.
 • Prioritere kontrakter til virksomheder, der har dokumenteret bæredygtige byggeprojekter eller erfaring med bæredygtigt byggeri. Vælg rådgiver med omhu.
 • Samarbejde med entreprenører og leverandører om at finde bæredygtige løsninger og indgå i dialog om miljørigtigt byggeri. Brug gerne mulighederne for markedsdialog.
 • Brug så vidt muligt branche standarder frem for egne standarder der kan være svære at vedligehold og opdatere, så sikre vi at der tales fælles sprog.

Se Molios strategi "Sammen om bæredygtig udvikling"