Aftale og kommunikation

Styrket digitalt samarbejde på engelsksprogede projekter

Byggeriets arbejdsmetoder bliver i stigende grad harmoniseret på tværs af landegrænser og sprog. I efteråret 2020 udkom IKT-specifikationerne (A102) på engelsk og på branchens opfordring er IKT-procesmanualen (A402) nu også udkommet på engelsk. Dermed kan engelsksprogede parter inkluderes ligeværdigt i byggesagens digitale samarbejde.

IKT-procesmanualen (A402) bruges af rådgivere, som skal koordinere det digitale samarbejde i en byggesag. I procesmanualen aftales det, hvordan rådgiverne opfylder de krav, som er stillet i IKT-specifikationerne (A102). IKT-specifikationerne udkom på engelsk i efteråret 2020.

People

Med denne engelske udgave af procesmanualen findes to af de centrale IKT-værktøjer på engelsk. Dette øger anvendelsesmulighederne både på danske og internationale projekter. Oversættelserne betyder, at man i den enkelte byggesag kan bruge de vante og indarbejdede metoder til at håndtere det digitale samarbejde – også når det gælder de engelsksprogede projekter:

- Begge IKT-værktøjer skaber klarhed og fælles fodslag mellem byggesagens parter i et komplekst aftalefelt. Ved at bruge værktøjerne kan man sikre sig, at det digitale samarbejde og den digitale kommunikation flyder optimalt mellem parterne. Nu, hvor to af de centrale IKT-værktøjer findes på engelsk har branchen fået langt bedre betingelser for at lykkes med det digitale samarbejde i byggesager med engelsktalende parter, siger Allan Schiøtz, produktchef for IKT-værktøjerne i Molio.

Læs mere om, hvordan du får et abonnement på Aftale og kommunikation, hvori alle Molios IKT-værktøjer indgår.
Hvis du allerede har et abonnement, kan du frit tilgå alle de værktøjer, der er oversat til engelsk.

FAKTA

Følgende værktøjer findes på engelsk:

IKT-procesmanualen (A402)
I december 2020 udkom IKT-procesmanualen (A402) i en opdateret version. Her blev værktøjet mere brugervenligt og kommunikationen vedrørende ændringer i en bygningsmodel blev styrket.
IKT-specifikationerne (A102).

 

Relevante artikler