CERTIFICERING

Svanemærket betyder ansvarligt hele vejen igennem

Mærknings- og certificeringsmulighederne for bæredygtigt byggeri er mange og forskellene ofte svære at spotte. I en tid, hvor begreberne ’grøn’ og ’bæredygtigt’ bruges om meget, skærpes behovet for gennemsigtighed i indhold. I anledningen af Molios nye kurser i Svanemærkets ’kriteriesæt 4’ bad vi certificeringens ophav, Dansk Standard, om en afklaring.

Et gennemgribende fokus på bæredygtighed i byggebranchen er på alle måder positivt. Men mylderet af gode initiativer kan risikere at sløre overblikket over, hvad hver enkelt mærknings- og certificeringsordning egentlig indeholder af krav og dermed står på mål for.

Mange kender kun Svanemærket fra forbrugsartikler og kobler det ikke automatisk til byggeri. Molio udbyder imidlertid flere forskellige kurser i Svanemærkecertificeringen – hvis ’Kriteriesæt 4’ netop ser dagens lys i denne tid.

Vi bad Henrik Hougaard (HM), Market Manager i Ecolabelling Denmark, der hører til under Dansk Standard, om en forklaring på, hvad Svanemærket garanterer for byggerier, der har denne certificering.

People

Hvad er Svanemærket - og siden hvornår har det noget med byggeri at gøre?

– Jeg tror, at Svanemærket er den ældste certificering for byggeri på det danske marked. De første krav blev lanceret tilbage i 2008, og siden da er kravene løbende blevet strammet. Så Svanemærket er et holistisk miljømærke, hvilket betyder, at det ser på alle relevante miljøparametre i hele produktets – eller i dette tilfælde byggeriets – livscyklus, når der bliver udviklet krav. Denne tilgang sikrer, at kravene bliver stillet der, hvor de gør den største forskel for miljøet, siger Henrik Hougaard.

Hvorfor er det vigtigt at kigge på hele bygningens livscyklus?

– Svanemærket stiller produktspecifikke krav, hvilket er nødvendigt for at håndtere de miljømæssigt vigtigste områder for de forskellige produktgrupper. På den måde er det muligt at stille krav, der skaber maksimal effekt, inden for mange forskellige områder – og det er i dag muligt at certificere med Svanemærket inden for mere end 55 produktgrupper. Fx byggeri, rengøringsservice, kantiner og investeringsfonde. Og dét er vigtigt, understreger han.

Hvad er det nye i Svanemærkets ’generation 4’, der udgives i denne tid?

– I de kommende krav øger Svanemærket sit fokus på at reducere klimabelastningen og fremme den cirkulære økonomi. Der er allerede fokus på klimaet via krav til byggeriets energianvendelse, men fremover kommer der yderligere klimakrav. Tilsvarende understøtter de eksisterende materiale- og kemikaliekrav også allerede den cirkulære økonomi og er med til at sikre, at vi fremadrettet undgår nogle af de udfordringer, som vi oplever i dag i forhold til genanvendelse af materialer. Her er fortidens brug af skadelig kemi i høj grad en forhindring for genanvendelse, og derfor vil Svanemærket også fremover have fokus på kemi og stille krav om et bygningspas, siger Henrik Hougaard.

– Men Svanemærket skærper også det cirkulære fokus ved at understøtte mindre affaldsmængder og mere genanvendelse – og med det nye krav bliver det nu også muligt at certificere kontorbyggeri med Svanemærket, tilføjer han.

Byggeri har jo flere certificeringsordninger for bæredygtigt byggeri – hvad er særligt ved Svanemærket?

– Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke, holistisk og livscyklusbaseret – og stiller primært obligatoriske krav. Alt dette adskiller Svanemærket fra mange andre certificeringsordninger. Obligatoriske krav kan ikke fraviges, og på den måde sikrer Svanemærket transparens. Det gælder transparens i forhold til, hvordan man skal opnå Svanemærket, siger Henrik Hougaard.

– Men det gælder også transparens i forhold til, hvilke krav det enkelte certificerede byggeri lever op til. Det giver en tryghed for, at byggeriet er bedre for miljøet, for de mennesker, der skal opføre bygningerne, og for de mennesker, der skal bo eller opholde sig i bygningen.

Vi udbyder uddannelser i denne certificering og det nye kriteriesæt sammen - hvorfor er det egentlig nødvendigt?

– Jo tidligere og jo bedre man sætter sig ind i Svanemærkets krav, des mere effektiv vil ansøgningsproces og projektering typisk også forløbe. For når Svanemærket stiller krav til byggeri, skaber mange af kravene en form for dominoeffekt for byggeriet og for byggeprocessen.

– Og denne dominoeffekt bliver nemmere at gennemskue, når man har en klar forståelse af kravene. Dermed er uddannelsen med til at sikre, at de personer, der varetager ansvaret for byggeriet, har de bedst mulige kvalifikationer for at kunne projektere, planlægge og udføre et svanemærket byggeri, siger Henrik Hougaard.

Læs mere om Molios og Dansk Standards uddannelser i Svanemærke-certificeringen samt de nye kriterier fra Molio og dansk Standard her.